Najrazvijenije čulo kod pasa je upravo čulo mirisa i oni pomoću njega otkrivaju svet. Njihov nos sadrži do 300 miliona olfaktornih receptora (receptora čula mirisa), dok ljudski ima tek oko 6 miliona. Privlače ih razni zanimljivi mirisi, a deo u mozgu koji je posvećen njihovoj analizi je 40 puta veći nego kod nas.

U psećem nosu postoje dva vazdušna puta, jedan za disanje, drugi za mirisanje, koji mogu da rade nezavisno jedan od drugog. Kada psi udišu, nabor tkiva unutar nosa pomaže u razdvajanju ove dve funkcije. To omogućava psima da kontinuirano njuškaju unoseći nove mirise u nos i pomaže u lociranju izvora mirisa.

Njihova njuška je vlažna i samim tim bolje kupi mirisne čestice. Sve ovo pomaže psu da raspozna pojedinačne sastojke jednog složenog mirisa. Na primer, pas bi bio u stanju da odredi svaki sastojak koji bi sadržala određena supa.

Pomoću svog istančanog njuha i uz adekvatan trening su u stanju da otkriju eksploziv, oružje i drogu, takođe i da pronađu nestale osobe. Istraživanja su pokazala da psi, ne samo što mogu da osete miris na velikim daljinama, već mogu da vizualizuju objekat koji traže i da ga lociraju.

Neke rase imaju izraženiji njuh od drugih, a među psima sa najboljim njuhom izdvajaju se lovački psi, goniči i tragači. Zahvaljujući superiornom čulu mnogi od njih se obučavaju da pomažu u spasavanju ljudi, u borbi protiv kriminala i da nanjuše i otkriju rane bolesti.