Živimicin

Categories: , , ,

Description

Živimicin

Ciljne vrste životinja: Svinje i brojleri.

Aktivna supstanca:

1 g oralnog praška sadrži:

Hlortetraciklin-hidrohlorid 100 mg

Indikacije:

Lek je namenjen lečenju infekcija brojlera i svinja prouzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na hlortetraciklin.

Doziranje i način pripreme

Za oralnu primenu.Lek se primenjuje dodavanjem u vodu za piće ili umešavanjem u hranu.

Živina (brojleri) – preporučena doza hlortetraciklina je 30 do 50 mg/kg t.m./dnevno.

 

 

Dnevna terapijska doza hlortetraciklina (mg/kg t.m.) Doza (g Živimicin®/100 kg hrane) Doza (g Živimicin®/100 L vode)
30 280 160
50 460 280

Terapiju primenjivati 5-7 dana.

Svinje – Preporučena doza hlortetraciklina je 20 mg/kg t.m./dnevno. Preporučena doza leka se postiže umešavanjem 300 g leka na 100 kg hrane ili dodavanjem 200 g leka u 100 litara vode za pićeTerapiju primenjivati 5-7 dana.

Karenca:

Meso i jestiva tkiva brojlera -3 dana.

Meso i jestiva tkiva svinja – 10 dana.

Lek se ne koristi kod koka nosilja.konzumnih jaja.

Pakovanje:

Kesica 10g