Vitamin C pulv.

Vitamin C pulv.

1g oralnog praška sadrži: Vitamin C – 100 mg

Ciljne vrste životinja: Konji, goveda, svinje, živina, ćurke, golubovi i kunići.

 

Description

Vitamin C pulv.

Ciljne vrste životinja: Konji, goveda, svinje, živina, ćurke, golubovi i kunići.

Aktivna supstanca:

1g oralnog praška sadrži:

Vitamin C – 100 mg

Primena:

Stres, veći fizički napori, zarazne bolesti, graviditet, laktacija i sva druga fizička stanja koja povećavaju potrebe za ovim vitaminom.

Doziranje i način pripreme

Vitamin C se primenjuje peroralno nakon rastvaranja u vodi za piće u trajanju od 3 – 5 dana u sledećim dozama:

Svinje – 5 g rastvoreno u 10 litara vode za piće

Živina i ćurke – 10–20 g rastvoreno u 10 litara vode za piće

Koke nosilje – 20-30 g rastvoreno u 10 litara vode za piće

Golubovi i zečevi – 10–20 g rastvoreno u 10 litara vode za piće

Konji i goveda – 10–20 g po jedinki

Karenca:

Nula (0) dana.

Pakovanje:

Kesica 20 g; kesa 1 kg; kesa 25 kg