Description

Ciljne vrste životinja:Konji, goveda, ovce, koze, svinje, psi, mačke, kokoške, patke, ćurke

Aktivna supstanca:

1 ml rastvora za injekciju sadrži:

  • Vitamin A (Retinol palmitat) – 50.000 i.j.
  • Vitamin D3 (Holekalciferol) – 25.000 i.j.
  • Vitamin E (α-tokoferil acetat) – 20 mg

Indikacije:

Primenjuje se kod životinja sa visokim proizvodnim rezultatima, kod gravidnih životinja, životinja u toku laktacije i mladih životinja u fazi brzog rasta. Daje se i kod stresnih stanja, i kao potporna terapija kod raznih bolesti. Isto tako, indikovan je i kod hipo i avitaminoza, degenerativne miopatije, distrofije jetre, rahitisa, osteomalacije, tetanija, keratita, kokošijeg slepila, steriliteta kod ženki i u fazi rekonvalescencije.

Doziranje i način pripreme

Preparat se aplikuje intramuskularno, a kod živine peroralno pomešan u vodi za piće.

Vrsta životinje (sisari) Količina leka u ml / kg t.m.
goveda, konji 3 – 5 ml / 100 kg t.m.
telad, ždrebad, ovce, koze, svinje 5 ml / 50 kg t.m.
prasad, jagnjad, jarad 3 ml / 25 kg t.m.
psi, mačke 0,5 ml / 5 kg t.m.

 

Vrsta životinje (živina) Količina leka u vodi za piće Količina leka u vodi za piće
pilići – 100 jedinki t.m. ≈ 1 kg 10 ml 10 ml
pačići, ćurići – 100 jedinki t.m. 1 kg 20 ml
kokoške nosilje – 100 jedinki 20 – 30 ml
patke – 100 jedinki 30 – 40 ml
ćurke – 100 jedinki 70 – 80 ml

Preporučeno doziranje se odnosi na jednokratni tretman, koji se može ponavljati svaka 2-3 meseca. Ukoliko se vitamini daju kao potporna terapija, može se ponavljati u nedeljnim intervalima do potpunog ozdravljenja.

Karenca:

Meso: 28 dana

Mleko: 0 dana.

Pakovanje:

Bočica 100 ml