Urinary Canine

Urinary Canine – je veterinarska dijeta za odrasle pse koja je namenjena rastapanju struvitnih urolita.

Indikacije za upotrebu Purina Pro Plan Urinary Canine veterinarske dijete su: Rastapanje sterilnih struvitnih urolita, rastapanje bakterijski povezanih struvitnih urolita u kombinaciji sa antibioticima, prevencija ponovnog stvaranja struvitnih urolita i kontrola formiranja kalcijum fosfatnih urolita.

Purina Pro Plan Urinary Canine veterinarska dijeta ima kontrolisan Ph i specijalno je formulisana da obezbedi kiselu reakciju urina što kao posledicu ima rastapanje i sprečavanje stvaranja struvitnih urolita. Optimalan nivo proteina u ovoj dijeti pomaže u smanjivanju količine supstrata za razvoj bakterija koje produkuju uriaze. Purina Pro Plan Urinary Canine je dijeta sa visokom palatabilnošću i može se dugoročno koristiti.

Purina Pro Plan Urinary Canine veterinarska dijeta predstavlja nutricionistički menadžment struvitnih urolita. Ovo vrši kontrolom Ph urina, kojom se postiže kisela reakcija mokraće i optimalnom količinom proteina, kojima se snižava količina supstrata za razvoj bakterija koje produkuju ureazu.

Purina Pro Plan Urinary Canine podržava integritet mukoze urinarnog trakta jer je izvor glukozaminoglikana, omega 3 masnih kiselina i antioksidanasa.

Najčešći uroliti kod pasa su magnezijum-amonijum-fosfati (struviti) i kalcijum-oksalati. Ove dve vrste kamenja čine oko 80% dijagnostikovanih urolita kod pasa.

Etiopatogeneza urolita za sada nije u potpunosti razjašnjena. Jedno je sigurno, da bi se formirali uroliti potrebno je da mokraća bude supersaturisana sa određenim kristaloformnim materijama. Ipak činjenica da je urin vrlo često supersatursan kod životinja kod kojih se nikada ne pojave uroliti ilustruje tezu da su i drugi faktori važni za ovaj proces. Preko 70% pasa sa struvitnim urolitima ima povezanu infekciju bakterijama koje proizvode ureaze. Eradikacija infekcija urinarnog trakta je od ključne važnosti za kontrolu ovog oboljenja.

U slučajevima kada je prisutna infekcija donjih urinarnih puteva, dijetetska terapija mora biti kombinovana sa odgovarajućom antibiotskom terapijom. Dijeta je specijalno formulisana da obezbedi:

  • pH urina 6,0 – ovo će pomoću u sprečavanju formiranja novih struvitnih kristala i urolita, kao i u rastapanju već prisutnih urolita i kristala.
  • Smanjenu količina, ali visoko kvalitetni proteini, smanjiće se količina proizvedene uree koja je supstrat za bakterijsku produkciju NH3 u urinu.
  • Pažljiva kontrola količine fosfora i magnezijuma u dijeti smanjuje količinu ova dva elementa i u urinu čime se podstiče niska saturacija i sprečava se kristalizacija.

Upotreba Purina Pro Plan Urinary Canine dijete se ne preporučuje: kod simultane upotrebe lekova koji zakišeljavaju mokraću, u laktaciji, rastu i reprodukciji.

Additional information

Brend

Vrsta hrane

Suva hrana

Životinja

Pas