SURADIOLON

Sredstvo za suzbijanje miševa i pacova

Categories: ,

Description

Aktivna supstanca:

Bromadiolon – 0,005% (m/m)

Namena sredstva:

Suradiolon® pelete se koriste za suzbijanje miševa i pacova, u domaćinstvima, farmama, silosima, skladištima, industrijskim objektima i drugim zatvorenim površinama i dvorištima.

Doziranje i način primene:

Pelete bi trebalo postavljati na mesta gde je aktivnost glodara najveća Postavljene mamke treba povremeno kontrolisati, po potrebi dopunjavati, sve dok se primećuje aktivnost glodara. Gde postoji opasnost od uzimanja mamaka od strane domaćih životinja i dece, mamke treba postaviti u kutije, cevi ili za to specijalno napravljene kutije.

Suzbijanje miševa – 1-2 hrpice mamaka (po 25 g) uz pomoć plastičnih lopatica postaviti na onim mestima gde se miševi najviše zadržavaju (gde su im legla, u blizini rupa, odnosno po putevima gde prolaze ili direktno u glodarske rupe ili u kutije sa mamcima sl.). Ukoliko je broj miševa veći, na svakih 5 m2 treba postaviti 1 do 2 hrpice mamka od po 25 g mamaka. Mamci se postavljaju na kartone ili kutije, ili direktno u glodarske rupe ili u kutije sa mamcima. Postavljene mamke treba ostaviti sve dok se primećuje aktivnost miševa, obično 10-14 dana.

Suzbijanje pacova – Najbolji rezultati u uništavanju pacova postižu se ukoliko se mamci postavljaju na mestima gde se aktivnost pacova najviše primećuje (u blizini legla, na mestima gde se hrane i na mestima prolaska). Treba znati da se pacovi najređe hrane u zaklonjenim i za njih poznatim mestima. U protivnom, uzimanje postavljenih mamaka može uslediti tek nakon 2-3 dana. Mamci se postavljaju na kartone, papirne tacne ili u posebno pripremljene kutije za hranjenje. Na odabranim mestima treba postavljati hrpice mamaka, u količini od po 25-50 g da bi manje dominantni pacovi pre došli u priliku da ih konzumiraju. Ukoliko je broj pacova veći, na svakih 5–10 m2 treba postaviti 2 do 3 hrpice sa po 25-50 g mamka.Postavljene mamke treba ostaviti sve dok se primećuje aktivnost pacova, obično 10-14 dana

Napomena – Postavljene mamce treba proveriti 2-3 puta u razmacima od 5-7 dana, ukoliko je utrošak veliki, postavljeni mamci se dopunjuju. Ako se uoče znaci kvarenja po postavljenim mamcima, iste obavezno zameniti sa svežim. Ako za to postoji mogućnost preporučuje se uklanjanje druge vrste hrane, raznih otpadaka, i održavanje reda i čistoće u toku sprovođenja deratizacije. Gde postoji opasnost od uzimanja mamaka od strane domaćih životinja i dece, mamke treba postaviti u kutije, cevi ili za to specijalno napravljene baterije.Preparat se ne sme nekontrolisano rasipati na otvorenim površinama kao što su livade i usevi, kao i u neposrednoj blizini otvorenih vodenih površina (manje od 20 m). Takođe, preparat se ne sme bacati iz aviona (za agrarnu zaštitu).

 Pakovanje:

Kesa od 1 kg, natron vreća od 10 kg