SURADIOLON PARAFINIZIRANI BRIKETI

Parafinizirani briketi, sredstvo za suzbijanje miševa i pacova

Categories: ,

Description

SURADIOLON PARAFINIZIRANI BRIKETI

Aktivna supstanca:

Bromadiolon – 0,005% (m/m)

Namena sredstva:

Suradiolon® parafinizirani briketi se koriste za suzbijanje miševa i pacova, u domaćinstvima, skladištima, farmama, dvorištima, industrijskim i drugim objektima i postavljaju se na površinama i mestima gde vlaga i nepovoljni meteorološki uslovi mogu lako oštetiti postavljene mamke.

Doziranje i način primene:

Suradiolon® parafinizirane brikete treba postavljati na mesta gde je aktivnost glodara najveća.

Suzbijanje miševa – Koristiti manje količine mamka (briketi su oblika okrugle pogače i teški su 100 g, a doza za miševe od 25 g dobija se lomljenjem na 4 dela), postavljaju se na onim mestima gde se miševi najviše zadržavaju (gde su im legla, u blizini rupa, odnosno po putevima gde prolaze, i sl.). Ukoliko je broj miševa veći, na svakih 5 m2 treba postaviti 1-2 mamka po 25 g. Mamci se postavljaju na kartone ili kutije, ili direktno u glodarske rupe ili u kutije sa mamcima. Postavljene mamke treba ostaviti sve dok se primećuje aktivnost miševa, obično 10-14 dana.

Suzbijanje pacova – Najbolji rezultati u suzbijanju pacova postižu se ukoliko se mamci postavljaju na mestima gde se aktivnost pacova najviše primećuje (u blizini legla, na mestima gde se hrane i na mestima prolaska). Treba znati da se pacovi najrađe hrane u zaklonjenim i njima poznatim mestima. U protivnom, uzimanje postavljenih mamaka može uslediti tek nakon 2-3 dana. Koristiti mamke od 50 g (u slučaju da se radi o mamku od 100 g oblika okrugle pogače i težine 100 g doza za pacove od 50 g dobija se lomljenjem na 2 dela). Postavljaju se na odabranim mestima da bi manje dominantni pacovi što pre došli u priliku da ih konzumiraju. Ukoliko je broj pacova veći na svakih 5-10 m2 postaviti 2-3 mamka od 25 -50 g. Mamci se postavljaju na kartone, papirne tacne ili u posebno pripremljene kutije za hranjenje. Postavljene mamke treba ostaviti sve dok se primećuje aktivnost pacova, obično 10-14 dana.

Napomena – Postavljene mamke treba proveriti 2-3 puta u razmacima od 5-7 dana, ukoliko je utrošak veliki, postavljeni mamci se dopunjuju. Ako se uoče znaci kvarenja po postavljenim mamcima, iste obavezno zameniti sa svežim. Ako za to postoji mogućnost preporučuje se uklanjanje druge vrste hrane, raznih otpadaka, i održavanje reda i čistoće u toku sprovođenja deratizacije. Gde postoji opasnost od uzimanja mamaka od strane domaćih životinja i dece, mamke treba postaviti u kutije, cevi ili za to specijalno napravljene baterije. Preparat se ne sme nekontrolisano rasipati na otvorenim površinama kao što su livade i usevi, kao i u neposrednoj blizini otvorenih vodenih površina (manje od 20 m). Takođe, preparat se ne sme bacati iz aviona (za agrarnu zaštitu).

Pakovanje:

Kutija 200x50g i 100x100g