Sulfamidin

Categories: , ,

Description

Sulfamidin

Ciljne vrste životinja: Brojleri, nosilje u odgoju, roditeljska jata, golubovi.

Aktivna supstanca:

1 ml oralnog rastvora sarži:

Sulfadimidin-natrijum 160 mg

Indikacije:

Lečenje infekcija uzrokovanih organizmima osetljivim na sulfadimidin (kokcidioza pilića, infektivna korica živine, beli proliv pilića i kokošiji tifus, zarazni enteritis golubova (paratifus)).

Doziranje i način pripreme

Lek se primenjuje oralno, dodavanjem u vodu za piće.

Sulfadimidin se primenjuje u dozi od 50-200 mg/kg telesne mase. Sulfamidin® se primenjuje u dozi od 6,25 do 12,5 ml na 1 litar vode za piće. Za lečenje golubova primenjuje se u dozi od 12,5 ml Sulfamidin®-a na 1 litar vode za piće. Dozu leka treba korigovati prema aktuelnoj potrošnji vode tako da svaka ptica dobije preporučenu dozu.

Preporučuje se da se prvog dana lečenja upotrebi dvostruko veća koncentracija leka. Terapija se sprovodi tokom 3 – 5 uzastopnih dana. Terapiju kokcidioze treba sprovoditi prema šemi 3-2-3, odnosno 3 dana terapije, 2 dana bez terapije, pa ponoviti terapiju u trajanju od 3 dana.

Karenca:

Meso, iznutrice i druga jestiva tkiva brojlera: 14 dana

Preparat se ne daje kokama nosiljama konzumnih jaja.

Pakovanje:

Bočica 100 ml; boca 1000 ml