Rotavec Corona

Vakcina koja sadrži inaktivisani goveđi rotavirus (UK-Compton, serotip G6 P5), inaktivisani goveđi koronavirus, soj Mebus i toksoid – adhezin K99 bakterije Escherichia coli (CN7985).
emulzija za injekciju.
Za goveda (gravidne krave i junice).

Categories: , ,

Description

Rotavec Corona
Vakcina koja sadrži inaktivisani goveđi rotavirus (UK-Compton, serotip G6 P5), inaktivisani goveđi koronavirus, soj Mebus i toksoid – adhezin K99 bakterije Escherichia coli (CN7985).
Emulzija za injekciju.
Za goveda (gravidne krave i junice).

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

U dozi od 2 ml vakcina sadrži:
Inaktivisani rotavirus goveda (soj UK-Compton, serotip G6 P5):
– 1/4 doze stimuliše sintezu virus neutralizujućih antitela u titru od ≥ 7,7 log2/ml kod zamorčića
Inaktivisani koronavirus (Mebus soj):
-1/20 doze stimuliše sintezu (ELISA) antitela u titru od ≥ 3,41 log10/ml kod zamorčića
Toksoid – adhezin K99 bakterije Escherichia coli soj CN7985:
1/20 doze stimuliše sintezu ELISA antitela (OD492) u koncentraciji >0.64 kod zamorčića.

Adjuvansi:
Lako mineralno ulje (emulgator) 1,40 ml
Nerastvoreni aluminijum 0,85 – 1,15 mg

Spisak pomoćnih supstanci
Adjuvansi:
Lako mineralno ulje (emulgator)
Nerastvoreni aluminijum

Ekscipijensi:
Formaldehid
Natrijum tiosulfat
Antibiotik polimiksin B sulfat
Antibiotik neomicin sulfat
Tiomersal
Natrijum hlorid

FARMACEUTSKI OBLIK: Emulzija za injekciju

KLINIČKI PODACI

Ciljne vrste životinja: Goveda (gravidne krave i junice)

Indikacije

Za aktivnu imunizaciju gravidnih krava i junica u cilju stvaranja antitela na E.coli adhezin F5 (K99) antigen, rotavirus i koronavirus.
Ukoliko telad uzimaju kolostrum vakcinisanih krava tokom prve dve nedelje života, pasivnim prenosom maternalnih antitela na potomstvo posredno se postiže:
– smanjivanje i ublažavanje simptoma neonatalne dijareje usled infekcije sa E. coli,
– smanjivanje incidencije pojave simptoma izazvanih infekcijama sa rotavirusom teladi
– smanjivanje koncentracije izlučenih rota i korona virusa od strane teladi

Početak imuniteta:

Pasivna zaštita protiv antigena koji ulaze u sastav vakcine će otpočeti sa početkom uzimanja kolostruma

Trajanje imuniteta:
Kod veštački hranjene teladi sa puliranim kolostrumom, zaštita će trajati dok ne prestane unos kolostruma. Kod teladi koja prirodno sisaju majku, zaštita će trajati za rotavirus najmanje7 dana, a za koronavirus najmanje 14 dana.

Kontraindikacije: Nisu poznate

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu: Nema posebnih upozorenja

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka: Vakcinisati samo zdrave životinje.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja: Nema posebnih upozorenja.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama:

Za korisnike:
Ovaj proizvod sadrži mineralno ulje. Slučajno samoubrizgavanje može dovesti do jakog bola i oticanja, posebno ukoliko se ubrizga u zglob ili prst i u retkim slučajevima, kada se ne preduzme pravovremena terapija, to može dovesti do gubitka povređenog prsta.
Ukoliko dođe do slučajnog samoubrizgavanja hitno potražite lekarsku pomoć čak ukoliko su ubrizgane veoma male količine vakcine. Sa sobom obavezno ponesite uputsvo za vakcinu i pokažite ga lekaru. Ukoliko se bol održava više od 12 časova nakon posete lekaru, ponovo potražite lekarsku pomoć.
Za lekare:
Ovaj proizvod sadrži mineralno ulje. Čak i male količine slučajno ubrizgane vakcine mogu prouzrokovati jak otok, koji može dovesti čak i do ishemične nekroze i gubitka prsta. Neophodna je stručna, hitna hirurška intervencija sa što ranijom incizijom i ispiranjem, posebno ako je zahvaćen prst ili tetiva.

Neželjene reakcije

Povremeno, na mestu davanja vakcine može da se pojavi slab otok prečnika 1 cm, koji se resorbuje u toku 14 – 21 dan.
Povremeno se mogu pojaviti reakcije preosetljivosti. U tim slučajevima bez odlaganja uključiti odgovarajuću terapiju (adrenalin).

Upotreba tokom graviditeta i  laktacija: Vakcina može da se primeni tokom graviditeta.

Interakcije

Nema dostupnih informacija o bezbednosti i efikasnosti istovremene primene ove vakcine sa bilo kojim drugim lekom. Prema tome, odluku o primeni ove vakcine pre ili posle primene nekog drugog leka treba donositi u konkretnom slučaju.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Pre upotrebe promućkati.
Špricevi i igle pre primene vakcine treba da budu sterilisani, a mesto aplikacije čisto i suvo sa preduzetim svim merama predostrožnosti od kontaminacije. Doza: 2 ml po životinji. Pojedinačna doza vakcina treba da bude data u toku graviditeta, izmešu 12. i 3. nedelje pre očekivanog termina telenja.
Unos kolostruma:
Zaštita teladi zavisi od koncentracije specifičnih antitela (poreklom od vakcinisanih krava) u lumenu creva u toku prve 2 – 3 nedelje života dok telad ne razviju svoj sopstveni imunitet. Stoga je suštinski važno obezbediti adekvatan unos kolostruma tokom celog pomenutog perioda kako bi se dostgla maksimalna efikasnost vakcine. Sva telad treba da prime dovoljnu količinu kolostruma od majki u prvih 6 sati od rođenja. Sva telad koja sisaju će nastaviti da dobijaju odgovarajuću količinu kolostruma prirodnim putem (sisajući mleko vakcinisanih majki).
Kod mlečnih stada kolostrum/mleko od prvih 6 – 8 muža poreklom od vakcinisanih krava treba da se prikuplja. Prikupljeni kolostrum može da se čuva ispod 200C ali bi ga trebalo iskoristiti što pre pošto nivo imunoglobulina može opasti za 50% nakon 28 dana čuvanja. Kada je moguće, obezbediti za čuvanje temperaturu od 40C. Telad bi trebala da budu hranjena sa 2½ do 3½ litra na dan (u skladu sa veličinom) tokom prve dve nedelje života.
Optimalni rezultati će se dobiti ukoliko se ceo zapat vakciniše. To će osigurati da se nivo infekcije kod teladi, a samim tim i izlučivanja virusa održava na minimumu, te će posledično i nivo razboljevanja biti sveden na najmanju moguću meru.

Način primene: intramuskularno

Predoziranje:

Simptomi koji se javljaju nakon aplikacije doze veće od preporučene, neće dovesti do pojave bilo kojih drugih simptoma osim već opisanih u delu 5.4.

Karenca: Nula(0) dana