Description

Ciljne vrste životinja: Konji, goveda, ovce, koze, svinje, psi, mačke, kokoške, patke, guske i ćurke.

Aktivna supstanca:

1 ml rastvora za injekciju sadrži:

  • Vitamin A-palmitat – 50.000 i.j,
  • Vitamin D3 (Holekalciferol) – 25.000 i.j.
  • Vitamin E (RRR-α-tokoferilacetat) – 20 mg
  • Natrijum-selenit, pentahidrat – 0.5 mg

Indikacije:

Preveniranje i lečenje hipo i avitaminoza, nedostatka selena, uzgojnih bolesti mladih životinja (rahitis, degenerativna miopatija, mišićna distrofija, osteomalacija, keratitis, hemoragična dijateza, encefalomalacija, zaostajanje u rastu), poremećaja u reprodukciji (smanjena plodnost, sterilitet) kao i za povećanje opšte otpornosti organizma prema infektivnim oboljenjima i stresu.

Doziranje i način pripreme

Govedima i konjima lek se daje u volumenu od 3 do 5 ml na 100 kg t.m., teladima, ždrebadima, ovcama, kozama i svinjama 5 ml na 50 kg t.m.; prasadima, jagnjadima i jaradima 3 ml leka na 25 kg t.m., novorođenim jagnjadima i jaradima 1 do 2 ml; psima, mačkama i kunićima 0,5 ml na 5 kg t.m.

Pilići (100 jedinki t.m. oko 1 kg) dobijaju 10 ml leka u vodi za piće; pačići, ćurići, guščići (po 100 jedinki t.m. od 1 kg) dobijaju 20 ml leka, kokoške nosilje (100 jedinki) dobijaju 20 do 30 ml leka, patke (100 jedinki) dobijaju 30 do 40 ml leka, guske (100 jedinki) dobijaju 50 ml leka i ćurke (100 jedinki) dobijaju 70 do 80 ml leka.

U terapijske svrhe lek može da se primenjuje u intervalima od nedelju dana, a u profilaktičke jednom u dva meseca.

Lek se primenjuje subkutanom ili intramuskularnom injekcijom, a kod peradi u vodi za piće, dvokratno s razmakom od 14 dana. Primenjen u propisanim dozama lek podmiruje potrebe u vitaminima i selenu u toku 2-3 meseca.

Karenca:

Meso: 28 dana

Mleko: Nula (0) dana.

Pakovanje:

Bočica 100 ml