Renal Function Canine

Renal Function Canine – je kompletna veterinarska dijeta za odrasle pse, koja je namenjena podršci funkcija bubrega u slučajevima hronične renalne insuficijencije, kao i za redukciju formiranja cistinskih i uratnih urolita.

Indikacije za upotrebu Purina Pro Plan Renal Function Canine dijete su: hronična insuficijencija bubrega (CRF), hepatična oboljenja sa encefalopatijom, stanja koja zahtevaju restrikciju natrijuma u ishrani, redukcija formiranja uratnih, cistinskih i kalcijum oksalatnih urolita, rane faze srčanih oboljenja, kao i kod bubrežnih oboljenja povezanih sa lajšmaniozom.

Purina Pro Plan Renal Function Canine sadrži nizak nivo fosfora kako bi se usporila progresija renalnih oboljenja. Sprečava formiranje toksičnih metabolita, a pre svega amonijaka u procesima varenja proteina. Iz tog razloga je napravljena idealna selekcija proteina koja će pored navedenog omogućiti održavanje idealne mišićne mase. Dodate omega 3 masne kiseline redukuju renalnu hipertenziju i sprečavaju zapaljenske procese na bubrezima.

Purina Pro Plan Renal Function Canine nije dijeta koja daje kiselu reakciju mokraće. Ona minimizuje metaboličku acidozu koja je povezana sa renelnim oboljenjima. Purina Pro Plan Renal Function Canine sadrži nizak nivo kalcijuma i vitamina D3, čime se postiže neutralan Ph urina (6,7 do 7,5) i na taj način se sprečava formiranje kalcijum oksalatnih urolita. Sa druge strane nizak nivo purina u dijeti sprečava formiranje uratnih urolita. Purina Pro Plan Renal Function Canine dijeta sadrži i umerene količine aminokiselina koje sadrže sumpor. Na taj način se alkalizuje mokraća i sprečava se formiranje cistinskih urolita. Ova dijeta sadrži i smanjenu količinu, ali vrlo kvalitetnih proteina. Purina Pro Plan Renal Function Canine veterinarska dijeta je zbog svoje visoke palatabilnosti pogodna za anoreksične pacijente i za dugotrajno korišćenje.

Ishrana je veoma važna komponenta lečenja bubrežnih oboljenja. Ona treba da bude znatno više od prostog smanjivanja količine proteina u dijeti. Dijete formulisane za podršku pacijenata sa hroničnom insuficijencijom bubrega (CKD) su velike energetske gustine, restriktivne u fosforu i natrijumu, imaju povećan nivo kalijuma i vitamina B grupe, sadrže omega 3 masne kiseline, rastvorljiva vlakna i imaju potencijal ka alkalizaciji.

Osnovni cilj ishrane pacijenata sa hroničnom renalnom insuficijencijom je održavanje idealne mišićne mase i optimalne kondicije.

Pored ovih ciljeva Purina Pro Plan Renal Function Canine veterinarska dijeta je formulisana tako:

  • Da uspori progresiju bolesti.

Usporena eliminacija fosfora, kod hronične insuficijencije bubrega, vodi ka hiperparatireoidizmu i hiperfosfatemiji. Ova stanja pogoršavaju kliničlku sliku. Restrikcija fosfora u dijeti je od vitalnog značaja u očuvanju strukture i funkcije bubrega i usporava progresiju bolesti.

Preživljavanje pasa sa hroničnom insuficijencijom bubrega je značajno povećano uskraćivanjem fosfora u dijeti. IRIS (International Renal Interest Society) preporučuje uskraćivanje fosfora od 2. stadijuma bolesti.

Postoje dokazi kod pasa da suplementacija Omega 3 masnim kiselinama može pomoći u redukovanju glomerularne hipertenzije, povećava protok krvi kroz bubrege i smanjuje inflamacije na bubrežnom tkivu čime se usporava progresija bolesti.

Oksidativni stres može biti štetan za hroničnu insuficijenciju bubrega, a efekti oksidacionih procesa se mogu ublažiti dodatkom antioksidanasa u dijetu, čime se pomaže u očuvanju bubrežne funkcije.

  • Da spreči kliničke simptome bolesti.

Snižavanje glomerularne filtracije kod hronične insuficijencije bubrega vodi ka akumulaciji toksičnog otpada metabolizma koja na kraju rezultira uremičnim stanjem.

S obzirom da nije potvrđeno da redukcija proteina ima efekta u progresiji hronične insuficijencije bubrega, redukcija neesencijalnih aminokiselina će rezultirati padom produkcije uremičnih toksina.

Nivo proteina mora biti adekvatan da podrži potrebe bubrežnih bolesnika, da spreči katabolizam telesnih proteina i da uspori tok bolesti.

Acido bazna ravnoteža je važna jer je metabolička acidoza česta kod hronične insuficijencije bubrega. Asidoza može dovesti do simptoma kao što su: anoreksija, letargija, povraćanje, slabost i gubljenje telesne mase.

Retencija natrijuma i ekstracelularno nakupljanje može uzrokovati uznapredovalu insuficijenciju bubrega i može dovesti do razvoja sistemske hipertenzije. Umerena restrikcija natrijuma može pomoći u redukciji ovog rizika.

Povećano gubljenje B vitamina može nastati kao posledica diureze povezane sa hroničnom insuficijencijom bubrega, što na kraju pogoršava kliničku sliku.

Kliničke prednosti korišćenja Purina Pro Plan Renal Function Canine veterinarske dijete kod hronične insuficijencije bubrega su: restrikcija koncentracije fosfora, kontrolisan nivo visoko svarljivih proteina, dodate Omega 3 masne kiseline i antioksidansi, dodat kalijum citrat (kako bi se sprečila acidoza), povećan nivo kompleksa vitamina B i smanjen nivo natrijuma.

Upotreba Purina Pro Plan Renal Function Canine veterinarske dijete se ne preporučuje u slučaju kada je potreban veći unos proteina ili fosfora, kao i kod rasta i reprodukcije.

Additional information

Brend

Životinja

Pas

Vrsta hrane

Suva hrana