Neurocare Canine

Neurocare Canine je kompletna veterinarska dijeta namenjena odraslim i starim psima, koja sadrži srednjolančane trigliceride (MCT ulja) i specifičnu kombinaciju nutrijenata koje dokazano imaju pozitivno dejstvo na moždane funkcije.

Indikacije za upotrebu Purina Pro Plan Neuro Care veterinarske dijete su: povećanje funkcije mozga i opadanje kognitivnih funkcija povezanih sa starenjem.

Purina Pro Plan Neuro Care veterinarska dijeta formulisana je sa dodatkom MCT ulja koja klinički dokazano pomažu u podršci funkcije mozga pasa. Specijalna formulacija ove dijete pomaže u očuvanju kognitivnih funkcija mozga kod starih pasa gde su rezultati primetni već posle 30 dana korišćenja. MCT ulja iz ove dijete su odličan supstrat za dobijanje ketonskih tela koja predstavljaju alternativni izvor energije za moždane funkcije.

Purina Pro Plan Neuro Care veterinarska dijeta sadrži specifičnu kombinaciju nutrijenata (arginin, EPA+DHA, antioksidansi, B vitamini i selen) koji pomažu moždani metabolizam. Dodatak Omega 3 masnih kiselina pomažu u funkcijama mozga. Dodati antioksidansi (Vitamin C, vitamin E i selen) pomažu u redukciji oksidativnog stresa. Purina Pro Plan Neuro Care dijeta sadrži 6,5% MCT ulja i B vitamine što omogućava dodatni izvor energije za mozak što dovodi do dokazano boboljšanih moždanih funkcija.

Glukoza je glavni supstrat za dobijanje energije u mozgu kod pasa i veoma je važna za razvoj nervnog sistema.

U određenim situacijama, metabolizam mozga se menja, što dovodi do redukcije efikasnosti u korišćenju glukoze kao izvora energije. U ovakvim situacijama korisno je da im se pruži alternativni izvor energije, kao što je u formi masnih kiselina. Masti su najkoncentrovaniji izvor energije koji je dostupan, ali mozak je limitiran u korišćenju dugolančanih masti kao izvor energije. Dijetetske srednjelančane masne kiseline (MCT) mogu se brzo oksidovati kako bi služile kao alternativni izvor energije (ketonska tela) za mozak. MCT ulja se efikasnije vare i resorbuju u digestivnom traktu od LCT masti što kao rezultat ima efikasniji transport do jetre portalnim venama gde se konvertuju u ketonska tela. Dijete bogate MCT uljima su znatno ketogenije od dijeta bogatih LCT mastima.

MCT ulja nisu jedini način da se pomogne funkcijama mozga. Ostali nutrijenti koji pomažu funkcijama mozga su:

  • Dodati arginin pomaže u podsticanju moždane cirkulacije, pritiska i funkcijama mozga.
  • EPA i DHA pomažu u podršci funkcija mozga i imaju antiinflamatorni efekat na moždano tkivo.
  • Dodati antioksidansi (vitamin C i selen) pomažu u redukciji oksidativnog stresa.
  • Dodati vitamini B grupe pomažu u energetskom metabolizmu i održavanju DNK.

Upotreba Purina Pro Plan Neuro Care veterinarske dijete se ne preporučuje: kod stanja u kojima je potreban visok nivo proteina ili povećan unos fosfora, kao i u toku rasta i reprodukcije.

Additional information

Brend

Životinja

Pas

Vrsta hrane

Suva hrana