Join Mobility Canine

Join Mobility Canine je kompletna veterinarska dijeta za štence, odrasle i stare pse, čija je namena da se poboljša pokretljivost, da se redukuju medijatori zapaljenja, da se umanji oksidativni stres i povezana oštećenja zglobova.

Indikacije za upotrebu Purina Pro Plan Join Mobility veterinarske dijete su: Povećanje pokretljivosti zglobova i zdravlje pasa koji su predisponirani za oboljenja zglobova.

Purina Pro Plan Join Mobility je formulisana tako da pomogne psima koji pate od oboljenja zglobova. Visok sadržaj Omega 3 masnih kiselina pomaže u podršci pokretljivosti zglobova. Povećan nivo antioksidanasa, a pre svega vitamina E i C pomažu u redukciji oksidativnog stresa.

Klinička studija, koja je urađena na 45 pasa, je pokazala ublažavanje kliničkih simptoma kod pasa sa poremećajem zglobova. Visok nivo proteina u odnosu na unos kalorija i smanjen nivo masti pomažu u  očuvanju idealne telesne mase čime se smanjuje pritisak na zglobove. Visok nivo antioksidanasa pomaže u podršci hrskavice i zdravlju zglobova. Purina Pro Plan Join Mobility je kompletna dijeta koja se može koristiti kod pasa u svim životnim stadijumima. Predstavlja nutricionističko rešenje za rase pasa koje imaju osetljive zglobove. Korišćenjem ove dijete održava se idealna telesna masa i poboljšava se hod i mobilnost osetljivih rasa kroz povećan nivo Omega 3 masnih kiselina.

Rana nutricionistička intervencija je važan deo preporučenog menadžmenta pasa sa poremećenom mobilnošću. Pravilna ishrana prilagođena ovoj problematici dokazala je poboljšanje radiografskih znakova oboljenja i znatno bolji hod.

Iako klasifikovana kao ne-inflamatorna oboljenja, osteoartritisi mogu imati značajne inflamatorne komponente koje su odgovorne za kliničke znake i progresiju bolesti. Redukcija inflamacije može pozitivno uticati na sprečavanje degradacije hrskavice.

Omega 6 masne kiseline su glavni supstrat za produkciju inflamatornih eikosanoida pod dejstvom COX-1 i COX-2 enzima. Dodatkom veće količine Omega 3 masnih kiselina kao što su EPA i DHA, omogućava se alternativni supstrat za aktivnost COX enzima, a rezultat je produkcija manje inflamatornih ili antiinflamatornih eikosanoida. Na ovaj način se smanjuje inflamacija i posledična degradacija tkiva.

Kliničke prednosti Purina Pro Plan Join Mobility dijete su:

  1. DHA i EPA, dugolančane nezasićene Omega 3 masne kiseline poboljšavaju rezultat biomarkera osteoartritisa pasa i objektivno unapređuje test hoda kod pasa koji boluju od osteoartritisa u roku od 10 dana.
  2. Preporučena ishrana ovom dijetom za redukovanje i održavanje telesne mase pomaže u redukciji stresa na zglobove usled pritiska. Kontrola telesne mase je veoma važna i dokazano rezultira poboljšanjem hoda kod pasa sa osteoartritisom, ali takođe odlaže radiološke simptome bolesti kod predisponiranih rasa.
  3. Glukozamin, hondroitin i antioksidansi mogu imati važnu ulogu u održavanju zdravlja zglobova.

Klinički je dokazano da Purina Pro Plan Join Mobility dijeta poboljšava mobilnost zglobova i kvalitet života.

Vizuelno poboljšanje hoda kod pasa koji su hranjeni ovom dijetom potvrdili su i vlasnici (90% je primetilo napredak) i veterinari (87% je primetilo poboljšanje kvaliteta života)

Upotreba Purina Pro Plan Join Mobility veterinarske dijete se ne preporučuje kod pasa sa oboljenjima bubrega.

Additional information

Brend

Životinja

Pas

Vrsta hrane

Suva hrana