Hepatic Canine

Hepatic Canine – je kompletna dijeta za štence i odrasle pse koja podržava funkcije jetre u slučaju hronične insuficijencije, kao i za redukciju bakra u jetri u slučajevima njegove akumulacije.

Indikacije za upotrebu Purina Pro Plan Hepatic Canine dijete su: oboljenja jetre, hepatitis, portosistemski šant, poremećaji u metabolizmu bakra, piroplazmoza/babezioza, leptospiroza, lajšmanioza, hepatična encefalopatija.

Purina Pro Plan Hepatic Canine je dijeta sa specijalno selektovanim izvorom proteina kako bi se izbegla akumulacija toksina i održala funkcija jetre. Ova dijeta sadrži nizak nivo bakra što kao posledicu ima redukciju akumulacije bakra u jetri. Purina Pro Plan Hepatic Canine je dijeta sa velikom energetskom gustinom, što je neophodno za vraćanje energetskog balansa organizma.

Purina Pro Plan Hepatic Canine je dijeta koja pomaže u redukciji sinteze i absorpcije amonijaka (produkt bakterijske fermentacije proteina) u debelom crevu zahvaljujući visokom nivou dijetarnih vlakana i prebiotika (inulin). Ova dijeta sadrži dugolančane Omega 3 masne kiseline poreklom iz ribljeg ulja koje podstiču prirodnu produkciju antiinflamatornih medijatora. Zahvaljujući posebno odabranim izvorima proteina (62% iz biljaka, 33% jaja), sprečava se pojava hepatične encefalopatije. Povećan nivo antioksidanasa u vidu vitamina C i vitamina E ima protektivni efekat na tkivo jetre i usporava proces oboljenja jetre. Sigurnost u snabdevanju glukozom ova dijeta obezbeđuje dodatim prebioticima i adaptiranim nivoom ugljenih hidrata. Purina Pro Plan Hepatic Canine sadrži lako svarljive srednjelančane masne kiseline. Dijeta je bogata cinkom koji može da bude u deficitu kao posledica oboljenja jetre.

S obzirom da je jetra ključni organ u varenju, abpsorpciji, metabolizmu i skladištenju nutrijenata, podrška jetri kroz adekvatnu ishranu je od najveće važnosti kod pasa sa oboljenjima ovog organa.

Ishrana Purina Pro Plan Hepatic Canine dijetom kod oboljenja jetre treba da zadovolji četiri cilja:

  1. Da obezbedi visoko palatabilnu dijetu sa velikom energetskom gustinom.

Hronična oboljenja jetre su vrlo često praćena malnutricijom kao posledicom slabog iskorištavanja nutrijenata zbog mučnine i anoreksije. Takođe, malnutricija i malabpsorpcija hrane su vrlo često povezani sa hepatičnom fibrozom i portalnom hipertenzijom. Dokazano je da malnutricija ima važan negativan uticaj na hepatične pacijente i da je održavanje optimalne telesne mase važan nutricionistički cilj koji dijeta treba da ostvari. Ovo se obezbeđuje visokopalatabilnom dijetom koja ima veliku energetsku gustinu. Srednjolančane masne kiseline su vrsta masti kojima nisu potrebne žučne soli niti potpuno funkcionalna jetra kako bi se svarile i absorbovale. One su odličan izvor energije kod pasa sa narušenom funkciom jetre.

  1. Da redukuje akumulaciju bakra.

Drugi cilj Purina Pro Plan Hepatic Canine dijete je da redukuje akumulaciju slobodnog bakra u ćelijama jetre. Dijeta sa redukovanom količinom bakra je indikovana kod rasa pasa koje su predisponirane za akumulaciju bakra u jetri (Berlington terijer), kao i kod pasa kod kojih je dijagnostikovano patološko nakupljanje bakra u jetri.

  1. Da obezbedi adekvatan nivo svarljivih proteina kako bi se osigurala idealna mišićna masa.

Problemi sa jetrom mogo da dovedu do smanjenja depoa glikogena i masti koje se skladište u jetri. Ovo za sobom povlači katabolizam mišićnih proteina kako bi se obezbedilo dovoljno energije.

Oko 50% amonijaka je skladišteno u mišićima. Takođe, mišići su primarno mesto detoksikacije amonijaka van jetre. Nestankom mišićne mase potencijalno može da dođe do hiperamonemije i hepatične encefalopatije.

Treći cilj Purina Pro Plan Hepatic Canine dijete je da obezbedi dovoljnu količinu visokosvarljivih proteina kako bi se sprečilo gubljenje mišićnog tkiva, ali sa druge strane da izbor proteina bude takav da se zaštiti jetra od akumulacije toksičnih metabolita i posledične encefalopatije. Izbor proteina je od ključne važnosti za duže preživaljavanje i ređe izražene simptome kod pasa sa portosistemskim šantom. Dijeta je potrebno da sadrži proteine poreklom od biljaka kao i mlečne proteine. Psi sa portosistemskim šantom koji su hranjeni hranom poreklom od soje pokazali su redukovanu koncentraciju amonijaka.

  1. Da omogući hepato-celularnu regeneraciju

Četvrti cilj Purina Pro Plan Hepatic Canine dijete je da obezbedi regeneraciju jetre uz pomoć hepatoprotektiva (Zn), antiinflamatornih nutrijenata (omega 3 masne kiseline) i da redukuje štete nastale oksidativnim stresom pomoću antioksidanasa (vitamin C i E).

Purina Pro Plan Hepatic Canine dijeta ima visoku palatabilnost što povećava apetit obolelih pasa i sprečava pojavu malnutricije.

Ne preporučuje se upotreba Purina Pro Plan Hepatic Canine dijete: tokom trudnoće i rasta štenaca do 14. nedelje života, kao i kod pankreatitisa i hiperlipidemije.

Additional information

Brend

Životinja

Pas

Vrsta hrane

Suva hrana