Gastrointestinal Canine

Gastrointestinal Canine – je kompletna veterinarska dijeta namenjena štencima i odraslim psima za kompmenzaciju maldigestije, insuficijencije egzokrinog pankreasa sa visoko svarljivim hranljivim materijama i niskim nivoom masti.

Indikacije za primenu Purina Pro Plan Gastrointestinal Canine dijete su sledeće:  Akutna i hronična gastrointestinalna oboljenja (akutna i hronična dijareja, gastroenteritis i kolitis, malabpsorpcija i maldigestija), insuficijencija egzokrinog pankreasa, inflamatorna bolest creva (IBD), linfangiektazija, pankreatitis, hiperlipidemija, hepatična oboljenja koja nisu povezana sa encefalopatijom.

Purina Pro Plan Gastrointestinal Canine dijeta zahvaljujući niskom nivou masti pomaže kod maldigestije lipida. Ova dijeta, zahvaljujući specijalnom izvoru masti (ulje kokosa), sadrži visoke koncentracije masnih kiselina srednjih lanaca (MCFA). Ove masne kiseline imaju značajno bolju crevnu abpsorpciju. Svarljivost svih komponenata ove dijete je na izuzetno viskom nivou čime se smanjuje količina nesvarenih rezidua u debelom crevu.

Purina Pro Plan Gastrointestinal Canine dijeta sadrži dodate prebiotike – visok nivo rastvorljivih vlakana (prečišćeni inulin). Prebiotici pomažu u održavanju idealnog balansa crevne mikroflore, stimulišu rast saprofitskih bakterija i predstavljaju supstrat za bakterijsku fermentaciju. Bakterijskom fermentacijom prebiotika dobijaju se kratkolančane masne kiseline koje su izvor energije za enterocite. Rastvorljiva vlakna i omega 3 masne kiseline koje su dodate ovoj dijeti pomažu u regulisanju kolitisa vezanog za kompromitovanu crevnu mukozu i inflamaciju. Purina Pro Plan Gastrointestinal Canine zahvaljujući izbalansiranom odnosu rastvorljivih i nerastvorljivih vlakana pomažu u konsolidaciji fekalne mase i poboljšavaju ocenu stolice. Zbog svoje visoke palatabilnosti ova dijeta se može primeniti i kod pacijenata sa slabim apetitom.

Varenje i resorpcija masti su vrlo često poremećeni kod oboljenja tankih creva. Najčešće 90% masti iz hrane predstavljaju dugolančani trigliceridi (LCT) čije je varenje i resorpcija kompleksna. Srednjolančane masne kiseline su lako svarljive jer su potrebna samo dva koraka za proces njihovog varenja.

Restrikcija u nivou dijetarnih masti u gastrointestinalnoj dijeti za pse može imati više benefita:

  • Izbegava se zastoj u pražnjenju želudca čime može da se spreči povraćanje.
  • Poboljšava se resorpcija energije (caloric intake) tako što se izbegava malasimilacija masti.
  • Limitira se količina malabpsorbovanih masti koje se fermentišu u hidroksilirane masne kiseline.
  • Limitira se malabpsorpcija povezana sa: inflamatornom bolesti creva (IBD), insuficijencijom egzokrinog pankreasa (EPI), limfangiektazijom itd.

Dijetetski menadžment je izuzetno važan kod pasa koji boluju od kolitisa. Visoko svarljive dijete sa izbalansiranom količinom rastvorljivih i nerastvorljivih vlakana veoma su korisne u ovakvim situacijama.

Nerastvorljiva (nesvarljiva) vlakna modulišu intestinalnu pokretljivost i vreme crevnog tranzita. Ovaj motalitet u kolonu se postiže stimulacijom i segmentarnih i peristatičkih kontrakcija.

Rastvorljiva vlakna se fermentuju pod dejstvom saprofitskih mikroorganizama pri čemu nastaju kratkolančane masne kiseline (SCFA) koje se koriste od strane kolonocita i poboljšavaju strukturu i funkciju kolona.

Bakterijska fermentacija rastvorljivih vlakana može takođe modifikovati crevnu floru i može pomoći u supresiji rasta patogenih bakterija kao što su Clostridia spp. Koje su često odgovorne za kolitis.

Ključni faktori koje proža Purina Pro Plan Gastrointestinal Canine veterinarska dijeta uključuju:

  • Strogo limitirana količina dugolančanih masnih kiselina (LCFA) u dijeti čime se smanjuje rizik od malasimilacije masti.
  • Nizak nivo dugolančanih masnih kiselina čini Purina Pro Plan Gastrointestinal Canine dijetu odličnom u slučajevima insuficijencije egzokrinog pankreasa i hepatičnih bolesti vezanih za slabu produkciju žučnih kiselina.
  • Izbalansiran nivo srednjelančanih masnih kiselina koje zahtevaju samo dva koraka u varenju.
  • Srednjelančane masne kiseline lako se vare čak i kada su kompromitovane funkcije jetre, pankreasa kao i intestinalne funkcije. Ove srednjelančane masne kiseline ne predstavljaju samo izvor lako svarljivih masti već se izbegava oslanjanje na povećan nivo ugljenih hidrata kao izvora energije u dijeti.
  • Sve komponente Purina Pro Plan Gastrointestinal Canine dijete imaju visoku svarljivost i dijeta je veoma palatabilna, što je ključno kod rešavanja oboljenja tankih creva.
  • Dodatak dugolančanih Omega 3 masnih kiselina u ovoj dijeti maksimalno povećavaju prirodne antiinflamatorne procese.

Purina Pro Plan Gastrointestinal Canine dijeta nema kontraindikacije za primenu i primenjuje se kako kod odraslih pasa tako i kod štenaca u rastu.

Additional information

Brend

Životinja

Pas

Vrsta hrane

Suva hrana