Urinary St/Ox Feline Wet

Urinary St/Ox Feline wet – je veterinarska dijeta za odrasle mačke koja je namenjena rastapanju struvitnih urolita, sprečavanju ponovnog stvaranja struvitnih i oksalatnih urolita, kao i u terapiji bolesti donjih urinarnih puteva.

Indikacije za upotrebu Purina Pro Plan Urinary St/Ox Feline wet veterinarske dijete su: Rastapanje struvitnih urolita, redukcija ponovnog stvaranja struvitnih i oksalatnih urolita i idiopatski cistitisi.

Purina Pro Plan Urinary St/Ox Feline wet dijeta smanjuje izlučivanje minera kroz mokraću i povećava izlučivanje mokraće. Na taj način se snižava relativna super saturacija mokraće (RSS). Ova dijeta je izvor prekursora glikozaminoglikana (GAG), što kao posledicu ima očuvanje mukozne barijere mokraćne bešike. Omega 3 masne kiseline, koje su u višku u ovoj dijeti smanjuju inflamaciju.

Da bi se na pravilan način primenila Purina Pro Plan Urinary St/Ox Feline wet veterinarska dijeta indikativno je da se uradi hirurška intervencija uklanjanja kamenja iz mokraćne bešike. Zatim da se uradi hemijska analiza ovog kamenja, kako bi se prilagodila buduća dijeta. Potrebno je da se eliminiše popnovna pojava zapaljenja mokraćne bešike koja bi potencirala stvaranje mokraćnih urolita. I na kraju potrebno je stimulirati životinju da pije više vode. Na ovaj način se vrši ispiranje mokraćne bešike i snižava se koncentracija minerala.

Urinarno kamenje nastaje kao posledica više faktora kao što su: metabolički poremećaji, inflamacije ili genetske predispozicije. Hirurško uklanjanje urolita ne eliminiše navedene metaboličke rizike. Potrebno je da se pokuša eliminacija faktora rizika koliko je moguće. Pravilna ishrana za mačke sa urolitijazom treba da održava kiseo pH urina između 6 i 6,3 kako bi se rastvarali struvitni kristali i kako bi se sprečila pojava oksalatnih kristala.

U slučaju struvitnog kamenja (magnezijum amonijum fosfat) Purina Pro Plan Urinary St/Ox Feline wet dijeta potencira uzimanje vode čime se povećava i količina urina. Ovako se smanjuje RSS i ispira se mokraćna bešika. Pored toga ova dijeta daje blago kiselu reakciju mokraće koja rastapa ovu vrstu kamenja. Indikativna je primena antibiotika kako bi se sprečila infekcija mokraćne bešike. Većina slučajeva struvitnog kamenja kod mačaka nije povezana sa primarnom infekcijom, ali prisustvo struvita može izazvati infekcije.

Što se tiče Ca-oksalatnog kamenja kod mačaka, ova dijeta potencira ispiranje mokraćne bešike jer mačka uzima veće količine vode. Ovako se smanjuje i RSS što doprinosi smanjenoj mogućnosti formiranja ove vrste kamenja. Ova dijeta nije preterano restriktivna u dijetarnom magnezijumu. Magnezijum je inhibitor kalcijum oksalatnog kamenja.

Važno je istaći da bolesti donjih partija urinarnog trakta (FLUTD), idiopatski cistitis i urolitijaza, imaju incidencu od 80 do 90% svih oboljenja ovog organskog sistema. Isto tako je važno istaći da u 40-45% slučajeva dolazi do rekurentnog oboljevanja od ove bolesti.

Idiopatski cistitisi po definiciji predstavljaju cistitise nepoznate etiologije, ali su često praćeni stresom i poremećajem uretralne barijere. Trenutno je preporuka u tretmanu idiopatskog cistitisa: redukcija stresa, potenciranje uzimanja vode, primena medikalne terapije (analgetici i amitriptilin- antidepresivi) uz prilagođenu ishranu.

Mačija urolitijaza je oboljenje koje nastaje kao posledica nakupljanja urolita različitog hemijskog sastava u donjim urinarnim putevima. Nastaje kao posledica supresaturacije urina kristaloidima koji imaju kalkulogenetsku tendenciju. Ostali faktori koji mogu da podstaknu stvaranje kamenja su: starost, pol, sastav urina, pridružena oboljenja, različiti promoteri i inhibitori formiranja kristala.

Kalkulogenetski kristaloidi mogu biti prisutni u jednom od tri koncentracijska opsega:

Supersaturacija – ukoliko koncentracija kristaloida pripada ovom opsegu može se javiti spontana kristalizacija i rast kristala.

Metastabilna saturacija – u ovom opsegu nema spontane kristalizacije, ali je moguć rast već prisutnih kristala.

Podsaturacija – u ovom opsegu ne dolazi ni do kristalizacije, ni do rasta kristala. Naprotiv, u ovom opsegu može doći do rastapanja određenih urolita (struvitnih).

Struvitni i oksalatni uroliti čine preko 80% svih urolita kod mačaka. Danas je prevalenca struvitnih i oksalatnih urolita jednaka. Dok je geneza struvitnih urolita zavisna od mokraćnog Ph (struvitno kamenje se ne rastvara u alkalnoj mokraći), formiranje oksalatno kamenja je značajno slabije zavisno od mokraćnog Ph.

Purina Pro Plan Urinary St/Ox Feline wet je specijalno dizajnirana da pomogne u situacijama kod FLUTD.  Ona promoviše veliki volumen i nisku koncentraciju urina. Urin sa niskim RSS-om je važan i kod struvitnog i kod oksalatnog kamenja.

Skorašnja studija je pokazala veliku efikasnost Purina Pro Plan Urinary St/Ox Feline wet u rastapanju struvitnih urolita kod mačaka. Studija je nedvosmisleno pokazala da upotrebom Purina Pro Plan Urinary St/Ox Feline wet dijete smanjujemo količinu struvitnog kamenja i smanjujemo rizik od ponovnog nastanka i struvitnog i oksalatnog kamenja.

Kod idiopatskih cistitisa Purina Pro Plan Urinary St/Ox Feline wet dijeta pruža:

Vlažnom Purina Pro Plan Urinary St/Ox Feline wet mačka uzima veću količinu vode što omogućava veći volumen mokraće.

Povećana količina urina i smanjena specifična gustina, promovišu frekventnije uriniranje i smanjenu količinu supstanci koje mogu da iritiraju urotelijum.

Dodate omega 3 masne kiseline i prirodni GAG (glukozaminoglikani) mogu smanjiti inflamaciju mokraćne bešike i podržati integritet mukoze urinarnog trakta.

Purina Pro Plan Urinary St/Ox Feline wet ima redukovanu količinu masti i optimalan nivo proteina kako bi sprečila pojavu gojaznosti koja je prepoznata kao rizični faktor za pojavu urolitijaze. Purina Pro Plan Urinary St/Ox Feline wet omogućava mokraću sa niskom supersaturacijom, što je sredina u kojoj dolazi do rastapanja struvitnih kristala i struvitnog kamenja. Takođe sprečava se njihovo stvaranje (kristalizacija).

U niskom metastabilnom opsegu za kalcijum oksalate ova dijeta sprečava ponovno stvaranje oksalatnog kamenja i značajno smanjuje rizig od njihovog rasta.

Kontrolisani Ph opseg (6,0 do 6,3) je idealan za rešavanje struvitne kristalurije, a sa druge strane ne deluje afirmativno za formirsnje oksalatnih urolita.

Upotreba Purina Pro Plan Urinary St/Ox Feline wet dijete se ne preporučuje kod: rasta i reprodukcije, hronične insuficijencije bubrega, kod oboljenja čija je posledica dijureza i kod retencije tečnosti u organizmu (ascites i edem).

Additional information

Brend

Životinja

Mačka

Vrsta hrane

Vlažna hrana