Renal Function Feline St/Ox Wet

Renal Function St/Ox Feline Wet – je veterinarska dijeta za odrasle mačke, koja je namenjena podršci funkcija bubrega u slučajevima hronične renalne insuficijencije.

Indikacije za upotrebu Purina Pro Plan Renal Function St/Ox Feline Wet dijete su: hronična insuficijencija bubrega (CRF), hepatična oboljenja sa encefalopatijom, redukcija formiranja uratnih i cistinskih urolita i podržavanje funkcije srca kod slučajeva hronične srčane insuficijencije.

Purina Pro Plan Renal Function Feline Wet sadrži nizak nivo fosfora kako bi se usporila progresija renalnih oboljenja. Sprečava formiranje toksičnih metabolita, a pre svega amonijaka u procesima varenja proteina. Iz tog razloga je napravljena idealna selekcija proteina koja će pored navedenog omogućiti održavanje i idealne mišićne mase. Visoka palatabilnost ove dijete doprinosi da je rado uzimaju i mačke kod kojih je apetit narušen usled osnovne renalne bolesti.

Purina Pro Plan Renal Function St/Ox Feline Wet je dijeta koja je konstruisana da uspori razvoj hronične bubrežne insuficijencije i da poboljša kvalitet života mačke sa ovim problemom. Visok nivo kalijuma (K) u ovoj dijeti sprečava pojavu hipokalemije koja je česta kod intenzivnog povraćanja mačaka usled uremičnog gastritisa. Purina Pro Plan Renal Function St/Ox Feline Wet sprečava rizik od pojave metaboličke acidoze i targetira pH urina na 7,1 (sa odstupoanjima od 0,4). Dijeta je formulisana da spreči deficit u vitaminima B grupe koji može da nastane kao posledica poliurije povezane sa hroničnom insuficijencijom bubrega. Omega 3 masne kiseline u višku redukuju glomerularnu hipertenziju i minimiziraju glomerularnu inflamaciju. I na kraju Purina Pro Plan Renal Function St/Ox Feline Wet dijeta alkalizacijom mokrće stvara nepovoljnu sredinu za formiranje uratnog i cistinskog kamenja u mokraćnoj bešici.

Hronična bubrežna insuficijencija je ireverzibilan proces, ali uz adekvatnu renalnu ishranu možemo: prevenirati kliničke manifestacije i uremična stanja, usporiti razvoj bolesti i produžiti preživljavanje, drastično smanjiti gubitak elektrolita, minerala i održati acido baznu ravnozežu.

Pravilna dijetetska ishrana je jedna od najvažnijih terapeutskih intervencija kod bubrežne insuficijencije. Pored poboljšanja kvaliteta života kliničke studije su pokazale da pravilna ishrana može drastično produžiti preživljavanje i značajno redukovati uremična stanja.

Trenutno stanovište struke je da se da se kroz dijetu obezbedi nizak nivo veoma kvalitetnih, svarljivih proteina, da se smanji unos fosfora i natrijuma i da se doda u višku kalijum, B vitamini, antioksidansi i omega 3 masne kiseline.

Nizak nivo fosfora redukuje morfološka oštećenja bubrega, sprečava ili minimizuje pojavu renalnog sekundarnog hiperparatireoidizma i značajno produžava preživljavanje pacijenata.

Restrikcija u proteinima redukuje nivo azotnih metabvolita i sprečava pojavu uremične intoksikacije.

Hronična bubrežna insuficijencija može da dovede do gubitka kalijuma, pa se dodatkim kalijuma kroz dijetu obezbeđuje normokalemija.

Upotreba Purina Pro Plan Renal Function St/Ox Feline veterinarske dijete Wet se ne preporučuje kod rasta i reprodukcije.

*St/Ox indeks je primenljiv samo na vlažnu hranu (konzervu Renal Function).

Additional information

Brend

Životinja

Mačka

Vrsta hrane

Vlažna hrana