Hepatic St/Ox Feline

Hepatic St/Ox Feline – je kompletna dijeta za odrasle mačke koja je namenjena podršci jetre u slučaju hronične insuficijencije.

Indikacije za upotrebu Purina Pro Plan Hepatic St/Ox Feline dijete su: oboljenja jetre, holangitis/holestaza/hepatitis, portosistemski šant, hepatobilijarne neoplazije, akumulacija bakra u jetri i hepatična encefalopatija.

Purina Pro Plan Hepatic St/Ox Feline je dijeta sa velikom energetsko gustinom, što je neophodno za vraćanje energetskog balansa organizma. Adaptiran nivo strogo selektovanih proteina omogućavaju da se smanji dotok toksina (produkti varenja proteina) i da se na taj način smanji opterećenje jetre. Visoka palatabilnost ove dijete potencira uzimanje hrane kod mačaka koje su izgubile apetit, pa se na taj način se sprečava malnutricija.

Purina Pro Plan Hepatic St/Ox Feline je dijeta koja pomaže u redukciji sinteze i abpsorpcije amonijaka (produkt bakterijske fermentacije proteina) u debelom crevu zahvaljujući visokom nivou dijetarnih vlakana i prebiotika (inulin). Nizak nivo bakra štiti hepatocite od toksičnog delovanja slobodnog bakra i potencijalnog propadanja hepatocita. U slučaju oboljenja jetre može da dođe do pojave deficita u elementarnom cinku (Zn). Iz tog razloga ova dijeta sadrži viši nivo ovog elementa koji je važana za metabolizam. Povećan nivo antioksidanasa u vidu vitamina C i vitamina E ima protektivni efekat na tkivo jetre i usporava proces oboljenja. Dugolančane omega 3 masne kiseline suprimiraju inflamacije tkiva jetre. 0,55% energije dolazi od EPA i DHA.

S obzirom da je jetra ključni organ u varenju, abpsorpciji, metabolizmu i skladištenju nutrijenata, podrška jetri kroz adekvatnu ishranu je od najveće važnosti kod mačaka sa oboljenjima ovog organa.

Ishrana Purina Pro Plan Hepatic St/Ox Feline dijetom kod oboljenja jetre treba da zadovolji tri cilja:

  1. Da obezbedi visoko palatabilnu dijetu sa velikom energetskom gustinom.

Hronična oboljenja jetre su vrlo često praćena malnutricijom kao posledicom slabog iskorištavanja nutrijenata zbog mučnine i anoreksije. Takođe, malnutricija i malabpsorpcija hrane su vrlo često povezani sa hepatičnom fibrozom i portalnom hipertenzijom. Dokazano je da malnutricija ima važan negativan uticaj na hepatične pacijente i da je održavanje optimalne telesne mase važan nutricionistički cilj koji dijeta treba da ostvari. Ovo se obezbeđuje visokopalatabilnom dijetom koja ima veliku energetsku gustinu.

  1. Da obezbedi adekvatan nivo svarljivih proteina kako bi se osigurala idealna mišićna masa

Problemi sa jetrom mogo da dovedu do smanjenja depoa glikogena i masti koje se skladište u jetri. Ovo za sobom povlači katabolizam mišićnih proteina kako bi se obezbedilo dovoljno energije.

Oko 50% amonijaka je skladišteno u mišićima. Takođe, mišići su primarno mesto detoksikacije amonijaka van jetre. Nestankom mišićne mase potencijalno može da dođe do hiperamonemije i hepatične encefalopatije.

Drugi cilj Purina Pro Plan Hepatic St/Ox Felinе dijete je da obezbedi dovoljnu količinu visokosvarljivih proteina kako bi se sprečilo gubljenje mišićnog tkiva, ali sa druge strane da izbor proteina bude takav da se zaštiti jetra od akumulacije toksičnih metabolita i posledične encefalopatije.

  1. Da omogući hepato-celularnu regeneraciju

Treći cilj Purina Pro Plan Hepatic St/Ox Feline dijete je da obezbedi regeneraciju jetre uz pomoć hepatoprotektiva (Zn), antiinflamatornih nutrijenata (omega 3 masne kiseline) i antioksidanasa (vitamin C i E).

Ne preporučuje se upotreba Purina Pro Plan Hepatic St/Ox Feline kod: hiperlipidemije, hepatične lipidoze (osim u slučaju kada je povezana sa hepatičnom encefalopatijom), kao i tokom graviditeta i rasta.

Additional information

Brend

Životinja

Mačka

Vrsta hrane

Suva hrana