Porcilis® PCV M Hyo

Vakcina koja sadrži ORF2 subjedinični kapsidni protein Cirkovirusa svinja tip 2 (PCV2) i inaktivisane bakterije Mycoplasma hyopneumoniae soj J
Emulzija za injekciju
Za svinje

Categories: , ,

Description

Porcilis® PCV M Hyo
Vakcina koja sadrži ORF2 subjedinični kapsidni protein Cirkovirusa svinja tip 2 (PCV2) i inaktivisane bakterije Mycoplasma hyopneumoniae soj J
Emulzija za injekciju
Za svinje

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna doza vakcine (2 ml) sadrži:

Aktivna supstanca:
ORF2 subjedinični kapsidni protein Cirkovirusa svinja tip 2 (PCV2): najmanje 2828 AJ*
Inaktivisane bakterije Mycoplasma hyopneumoniae soj J: najmanje 2.69 RPJ**

Adjuvans:
Mineralno ulje – lako 0.268 mg
Aluminijum (kao hidroksid) 2 mg

* Antigenske jedinice određene u in vitro testom imunogenosti ELISA
**Relativne jedinice imunogenosti definisane u odnosu na referentnu vakcinu

Spisak pomoćnih supstanci

Lako mineralno ulje
Aluminijum hidroksid
Sorbitan oleat
Polisorbat 80
Etil alkohol
Glicerol
Natrijum hlorid
Voda za injekcije

FARMACEUTSKI OBLIK

Emulzija za injekciju.
Nakon protresanja, homogena emulzija bele do skoro bele boje.

KLINIČKI PODACI

Ciljne vrste životinja: Tovne svinje

Indikacije

Aktivna imunizacija svinja protiv cirkovirusa svinja tip 2 u cilju smanjenja viremije, prisustva virusa u plućima i limfoidnim tkivima i izlučivanja virusa u spoljašnju sredinu. Aktivna imunizacija svinja protiv M. hyopneumoniae u cilju smanjenja oštećenja (lezija) pluća. Vakcinacijom se smanjiuje pad dnevnog prirasta na kraju tovnog perioda.

PCV 2:
Početak imuniteta: 2 nedelje nakon vakcinacije
Trajanje imuniteta: 22 nedelje nakon vakcinacije.
M. hyopneumoniae:
Početak imuniteta: 4 nedelje nakon vakcinacije
Trajanje imuniteta: 21 nedelje nakon vakcinacije.

Kontraindikacije: Nisu poznate

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu: Nema

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Vakcinisati samo zdrave životinje.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Napomena korisnicima:
Ova vakcina sadrži mineralno ulje. Slučajno samoubrizgavanje može dovesti do snažnog bola i pojave otoka, posebno ako se vakcina aplikuje u predeo zgloba ili prsta. U veoma retkim slučajevima, i ukoliko se ne ukaže hitna medicinska pomoć, može doći do gubitka prsta. Ukoliko ste nehotično ubrizgali ovaj veterinarski proizvod, potražite hitnu medicinsku pomoć čak iako je ubrizgana vrlo mala količina sa sobom ponesite Uputstvo za upotrebu. Ako bol potraje više od 12 sati nakon lekarskog pregleda, ponovo potražite pomoć lekara

Napomena lekarima:
Ova vakcina sadrži mineralno ulje. Čak i male, slučajno ubrizgane količine mogu dovesti do intenzivne pojave otoka, koji može dovesti do ishemične nekroze, pa čak i gubitka prsta. Stoga je neophodno hitno hirurško zbrinjavanje pacijenta, u smislu što hitnije incizije i ispiranja zahvaćene regije, posebno kada je zahvaćena jagodica prsta ili tetiva.

Neželjene reakcije

Laboratorijske studije i terenska ispitivanja:
Veoma često se javlja prolazni porast telesne temperature na dan vakcinacije (srednja promena ±
1°C, kod pojedinih životinja i do 2°C). Kod svih životinja telesna temperatura se vraća u fiziološke
granice 1 do 2 dana nakon što je zabeležen maksimalan porast temperature.
Povremeno su zabeleženi umereni simptomi sistemske reakcije do jednog dana nakon vakcinacije i
sastoje se od smanjene aktivnosti, tendencije životinja da leže i manjih znakova nelagode.
Povremeno se mogu javiti prolazne lokalne reakcije na mestu primene, ograničene na umereno
Postmarketinško iskustvo:
Reakcije anafilaktičkog tipa, koje mogu biti životno ugrožavajuće, mogu se javiti vrlo retko. U
slučaju pojave ovakve reakcije, lečenje može biti potrebno.

Učestalost neželjenih reakcija se definiše na sledeći način:
– Veoma česte (mogu da se jave kod više od 1 na 10 životinja tokom jedne terapije)
– Česte (mogu da se jave kod više od 1 i manje od 10 na 100 životinja)
– Povremene (mogu da se jave kod više od 1 i manje od 10 na 1000 životinja)
– Retke (mogu da se jave kod više od 1 i manje od 10 na 10000 životinja)
– Veoma retke (mogu da se jave kod manje od 1 na 10000 životinja, uključujući izolovane prijave)

Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

Ne primenjivati vakcinu tokom graviditeta i laktacije.

Interakcije

Nema dostupnih informacija o bezbednosti i efikasnosti vakcine kada se primenjuje sa bilo kojim drugim veterinarskim medicinskim proizvodom. Odluka o primeni ove vakcine pre ili nakon primene nekog drugog veterinarskog medicinskog proizvoda treba da bude doneta od slučaja do slučaja.

Doziranje i način primene

Intramuskularna upotreba

Koristiti sterilne igle i špriceve. Sprečiti kontaminaciju vakcine i ne upotrebljavati već korišćene ili
špriceve za višekratnu primenu.
Vakcinacija: Primeniti jednu dozu vakcine od 2 ml intramuskularnim putem u predeo vrata od 3.
nedelje starosti.
Pre upotrebe vakcinu treba ostaviti da dostigne sobnu temperaturu (15°C-25°C). Dobro promućkati
pre upotrebe.

Karenca: Nula (0) dana