Porcilis® PCV ID

Vakcina koja sadrži ORF2 subjedinični kapsidni protein cirkovirusa svinja tip 2 (PCV2)
Emulzija za injekciju
Za svinje

Categories: , ,

Description

Porcilis® PCV ID
Vakcina koja sadrži ORF2 subjedinični kapsidni protein cirkovirusa svinja tip 2 (PCV2)
Emulzija za injekciju
Za svinje

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 doza (0,2 ml) vakcine sadrži:

Aktivna supstanca:
ORF2 subjedinični kapsidni protein cirkovirusa svinja tip 2 (PCV2): ≥ 1436 AJ*
*Antigenske jedinice izmerene u in vitro ispitivanju imunogenosti (analiza antigenske mase)

Adjuvans:
dl-α-tokoferol acetat 0,6 mg
Tečni parafin, laki 8,3 mg

Pomoćne supstance:
Spisak pomoćnih supstanci

Polisorbat 80
Simetikon
Natrijum-hlorid
Kalijum-hlorid
Natrijumhidrogen-fosfat, dihidrat
dl-α-tokoferol acetat
Kalijum-dihidrogenfosfat
Tečni parafin, laki
Voda za injekcije.

FARMACEUTSKI OBLIK

Emulzija za injekciju.
Homogena, bela do skoro bela emulzija nakon mućkanja.

KLINIČKI PODACI

Ciljne vrste životinja: Svinje (tovne svinje)

Indikacije

Aktivna imunizaciju tovnih svinja u cilju smanjenja viremije, prisustva virusa u plućima i
limfoidnom tkivu i izlučivanja virusa u spoljašnju sredinu izazvanog PCV infekcijom.
Dodatno, aktivna imunizacija u cilju redukcije gubitka dnevnog prirasta i mortaliteta
povezanog sa PCV infekcijom.

Početak imuniteta: 2 nedelje nakon vakcinacije.
Trajanje imuniteta: 23 nedelje nakon vakcinacije.

Kontraindikacije: Nema

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu: Nema

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Za primenu na životinjama.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Vakcinisati samo zdrave životinje.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Za korisnike:
Ova vakcina sadrži mineralno ulje. Slučajno ubrizgavanje/samoubrizgavanje može izazvati snažan bol i razvoj otoka, posebno ukoliko se vakcina aplikuje u predeo zgloba ili prsta, što u veoma retkim slučajevima, ukoliko se ne ukaže hitna medicinska pomoć, može dovesti do gubitka prsta. Ukoliko vam je slučajno ubrizgana ova vakcina, potražite hitnu medicinsku pomoć čak iako je ubrizgaana veoma mala količina, i ponesite uputstvo za lek sa sobom. Ako bol potraje duže od 12 sati nakon lekarskog pregleda, ponovo potražite pomoć lekara.

Za lekare:
Ova vakcina sadrži mineralno ulje. Čak i male, slučajno ubrizgane količine mogu dovesti do intenzivne oticanja,što može rezultirati razvojem ishemične nekroze, pa čak i gubitkom prsta. Stoga je neophodno HITNO hirurško zbrinjavanje pacijenta, u smislu što hitnije incizije i ispiranja zahvaćene regije, posebno kada je zahvaćena jagodica prsta ili tetiva.

Neželjene reakcije

Kod većine životinja se mogu javiti prolazne lokalne reakcije pretežno u vidu tvrdih, bezbolnih otoka, prečnika i do 2 cm. Kod nekih životinja se može javiti crvenilo i / ili dvofazna lokalna reakcija, koje se sastoji od povećanja i smanjenja veličine lokalne promene, praćenih još jednim povećanjem i smanjenjem. Kod pojedinih jedinki veličina otoka se može povećati i do 4 cm, uz pojavu crvenila. Lokalne reakcije se potpuno povlače u periodu od oko 5 nedelja nakon vakcinacije.

Učestalost neželjenih reakcija se definiše na sledeći način:
– vrlo česte (više od 1 na 10 životinja pokazuju neželjene reakcije za vreme trajanja lečenja)
– česte (više od 1 i manje od 10 životinja na 100 životinja)
– Povremene (više od 1 i manje od 10 životinja na 1000 životinja)
– retke (više od 1 i manje od 10 životinja na 10000 životinja)
– vrlo retke (manje od 1 životinje na 10000 životinja, uključujući izolovane slučajeve).

Ukoliko primetite neko ozbiljno neželjeno dejstvo, ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje ovde nije navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije: Nije primenljivo.

Interakcije

Dostupni su podaci o bezbednosti i efikasnosti koji pokazuju da se ova vakcina može
primeniti istovremeno sa Porcilis M Hyo ID ONCE, ali na različitim mestima aplikacije od
3. nedelje starosti.
Treba pročitati Uputstvo za lek za proizvod Porcilis M Hyo ID. U slučaju primene obe
vakcine istog dana, veličina lokalnih reakcija može se povećati i do 6 cm kod pojedinih
jedinki i može trajati 5 nedelja. Prolazno povećanje telesne temperature od oko 0,2°C na dan
vakcinacije je uobičajeno. Kod pojedinih jedinki telesna temperatura može da se poveća i do
2°C. Telesna temperatura životinja se vraća u fiziološke granice 1 do 2 dana nakon što je
zabeležen maksimalni porast temperature.
Nisu dostupni podaci o bezbednosti i efikasnosti ove vakcine kada se primenjuje sa bilo
kojim drugim veterinarskim medicinskim proizvodom. Odluku o primeni ove vakcine pre,
odnosno posle primene bilo kojeg drugog veterinarskog medicinskog proizvoda treba donositi
od slučaja do slučaja.

Doziranje i način primene

Intradermalna upotreba.
Vakcina se primenjuje Intradermalno u dozi od 0,2 mL po životinji, poželjno sa leve ili desne strane vrata ili duž leđnih mišića, korišćenjem aplikatora za intradermalnu primenu.
Multidozni aplikator IDAL služi za intradermalnu primenu vakcine (bez igle) i obezbeđuje primenu predviđene doze vakcine od 0,2 ± 10% kroz epiderm kože.
Bezbednost i efikasnost vakcine Porcilis PCV ID potvrđeni su uz primenu medicinskog sredstva IDAL.

Šema vakcinacije:
Vakcinisati jednokratno, najranije sa 3 nedelje starosti.

Pre upotrebe vakcinu ostaviti da dostigne sobnu temperaturu.
Promućkati pre upotrebe.
Izbegavati višestruko probadanje zapušača.

Predoziranje: Nema dostupnih podataka.

Karenca: Nula (0) dana