Porcilis® Parvo

Vakcina koja sadrži inaktivisani parvovirus svinja, soj 014
Suspenzija za injekciju.
Za svinje (krmače i nazimice)

Categories: , ,

Description

Porcilis® Parvo
Vakcina koja sadrži inaktivisani parvovirus svinja, soj 014
Suspenzija za injekciju.
Za svinje (krmače i nazimice)

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 doza (2 ml) sadrži:

Aktivna supstanca:
Inaktivisani Parvovirus svinja soj 014 najmanje 276 AJ*/mL
*Antigenske jedinice određene u in vitro testu imunogenosti ELISA

Pomoćne supstance:
Spisak pomoćnih supstanci

Adjuvans:
dl-alfa-tokoferol acetat 150 mg,
Pomoćne supstance:
Polisorbat 80, simetikon, natrijum hlorid, voda za injekcije do 1 ml,
Konzervans:
Formaldehid 1.08 mg.

FARMACEUTSKI OBLIK

Suspenzija za injekciju

KLINIČKI PODACI

Ciljne vrste životinja

Svinje (krmače i nazimice): Indikacije

Aktivna imunizacija krmača i nazimica u cilju redukcije mortaliteta i kliničkih simptoma infekcije izazvane Parvovirusom svinja, kod embriona i fetusa.

Kontraindikacije: Nisu poznate

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Nema posebnih upozorenja

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja
Vakcinisati samo zdrave životinje.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama
U slučaju samoubrizgavanja odmah potražiti lekarski savet i pokazati lekaru uputstvo ili etiketu.

Neželjene reakcije

Nakon vakcinacije dolazi do blagog porasta temperature, izvesne bezvoljnosti za kretanje i blagog oticanja (<5 cm) na mestu davanja. U veoma retkim slučajevima mogu se javiti reakcije preosetljivosti.

Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

Može se koristiti tokom graviditeta i laktacije.

Interakcije

Nema dostupnih informacija o bezbednosti i efikasnosti prilikom istovremen primene ove vakcine sa bilo kojom drugom vakcinom, izuzev sa Intervetovom vakcinom koja sadrži Erysipelas antigen. Stoga se preporučuje da se 14 dana pre i 14 dana nakon vakcinacije ne primenjuju druge vakcine.

Doziranje i način primene

Pre vakcinacije vakcinu ostaviti da dostigne sobnu temperaturu od 15°C do 25°C.
Promućkati pre i tokom upotrebe.

Doza iznosi 2 ml.

Osnovna vakcinacija:
Nazimice:
Jedna vakcinacija između 8. i 2. nedelja pre prvog pripusta.
Krmače:
Jedna vakcinacija 2 nedelje pre pripusta.

Revakcinacija:
Jednom godišnje.
Zbog moguće interferencije sa maternalnim antitelima nazimice ne bi trebalo vakcinisati pre 6 meseci starosti.

Način primene:
Intramuskularna upotreba, duboko, iza uha.

Predoziranje:

Nema neželjenih efekata osim onih već pomenutih nakon aplikacije dvostruke doze.

Karenca: Bez ograničenja