Porcilis® M Hyo ID ONCE

Vakcina koja sadrži inaktivisane M. hyopneumoniae, soj 11
Emulzija za injekciju
Za svinje

Categories: , ,

Description

Porcilis® M Hyo ID ONCE
vakcina koja sadrži inaktivisane M. hyopneumoniae, soj 11
Emulzija za injekciju
Za svinje

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna doza od 0.2 ml sadrži:

Aktivna supstanca:
Koncentrat inaktivisanih celih ćelija Mycoplasma hyopneumoniae, soj 11:
titar At najmanje ≥6.5 log2*
(*srednja vrednost titra antitela kod miševa nakon imunizacije sa 1/1000 doze za svinje)

Adjuvans :
Parafin tečni, laki 34.6 mg
dl-alfa-tokoferilacetat 2.5 mg

Spisak pomoćnih supstanci
Parafin tečni, laki
dl-alfa-tokoferil acetat
Polisorbat 80
Simetikon
Natrijum-hidrogenfosfat, dihidrat
Natrijum-dihidrogenfosfat, dihidrat
Voda za injekcije

FARMACEUTSKI OBLIK

Emulzija za injekciju
Bela do skoro bela emulzija kremastog izgleda nakon mućkanja.

KLINIČKI PODACI

Ciljne vrste životinja: Svinje (svinje u tovu)

Indikacije

Za aktivnu imunizaciju tovnih svinja u cilju redukcije lezija na plućima i redukcije gubitka dnevnog prirasta u periodu tova, uzrokovanih infekcijom Mycoplasma hyopneumoniae.
Početak imuniteta: 3 nedelje nakon vakcinacije
Trajanje imuniteta: 22 nedelje nakon vakcinacije

Kontraindikacije: Nema

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu: Nema

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja
Vakcinisati samo zdrave životinje.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama
Za korisnike:
Ova vakcina sadrži mineralno ulje. Slučajno ubrizgavanje/samoubrizgavanje može izazvati snažan bol i razvoj otoka, posebno ukoliko se vakcina aplikuje u predeo zgloba ili prsta što u veoma retkim slučajevima, ukoliko se ne ukaže hitna medicinska pomoć, može dovesti do gubitka prsta. Ukoliko vam je slučajno ubrizgana ova vakcina, potražite hitnu medicinsku pomoć čak iako je ubrizgana veoma mala količina i ponesite uputstvo za lek sa sobom. Ako bol potraje duže od 12 sati i nakon lekarskog pregleda, ponovo potražite pomoć lekara
Za lekare:
Ova vakcina sadrži mineralno ulje. Čak i male, slučajno ubrizgane količine mogu dovesti do intenzivnog oticanja, što može rezultirati razvojem ishemične nekroze, pa čak i gubitkom prsta. Stoga je neophodno HITNO hirurško zbrinjavanje pacijenta, u smislu što hitnije incizije i ispiranja zahvaćene regije, posebno kada je zahvaćena jagodica prsta ili tetiva.

Neželjene reakcije

Na dan vakcinacije se veoma često zapaža prolazni porast telesne temperature od prosečno 0.7 °C, a kod nekih životinja i do 2 °C. Kod svih životinja telesna temperatura se vraća na fiziološke vrednosti 1-2 dana nakon što je zabeležen maksimalan porast temperature. Kod nekih životinja se na dan vakcinacije može javiti blaga sistemska reakcija, koja se ogleda u sklonosti životinja ka ležanju i manjim znacima nelagode. Kod većine životinja se veoma često mogu javiti prolazne lokalne reakcije pretežno u vidu tvrdih, bezbolnih otoka nalik na dugmad, dijametra do 3 cm. Kod nekih životinja se može javiti crvenilo i/ili dvofazna lokalna reakcija koje se sastoji od povećanja i smanjenja veličine lokalne promene, praćenih još jednim povećanjem i smanjenjem. Lokalne reakcije se u potpunosti povlače u periodu od oko 7 nedelja nakon vakcinacije.

Učestalost neželjenih reakcija se definiše na sledeći način:
– Veoma česte (mogu da se jave kod više od 1 na 10 životinja tokom jedne terapije)
– Česte (mogu da se jave kod više od 1 i manje od 10 na 100 životinja)
– Povremene (mogu da se jave kod više od 1 i manje od 10 na 1000 životinja)
– Retke (mogu da se jave kod više od 1 i manje od 10 na 10000 životinja)
– Veoma retke (mogu da se jave kod manje od 1 na 10000 životinja, uključujući izolovane prijave)

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Nije primenljivo.

Interakcije

Dostupni su podaci o bezbednosti i efikasnosti koji pokazuju da se ova vakcina može primeniti istovremeno sa vakcinom Porcilis PCV ID, ali na različitim mestima aplikacije od 3. nedelje starosti. Moguće neželjene reakcije su prikazane u odeljku 4.6, osim veličine lokalne reakcije koje mogu da se povećaju i do 6 cm kod pojedinih svinja. Treba pročitati Sažetak karakteristika leka Porcilis PCV ID.

Nema podataka o bezbednosti i efikasnosti ove vakcine kada se koristi zajedno sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom. U skladu sa tim, odluku o primeni ove vakcine pre ili nakon primene nekog drugog veterinarskog leka treba donositi u zavisnosti od procene konkretnog slučaja.

Doziranje i način primene

Intradermalna upotreba.
Vakcina se primenjuje intradermalno u dozi od 0.2mL po životinji, poželjno sa leve ili desne strane vrata ili duž leđnih mišića, korišćenjem aplikatora za intradermalnu primenu.
Mali intradermalni čvorić prolaznog karaktera koji se zapaža nakon intradermalne aplikacije ukazuje na pravilno izvedenu tehniku vakcinacije.

Program vakcinacije:
Životinje vakcinisati jednokratno, najranije u uzrastu od 2 nedelje.
Neposredno pre upotrebe dozvoliti da vakcina dostigne sobnu temperaturu (15-25 °C) i pre upotrebe dobro je promućkati. Preduzeti mere koje će sprečiti kontaminaciju vakcine tokom primene.

Predoziranje

Nijedna neželjena reakcija osim već pomenutih u delu 4.6 nije uočena nakon primene dvostruke doze vakcine. Međutim, ove reakcije mogu biti izraženije. Može se javiti prosečni porast temperature od 1.0°C, prolaznog karaktera. Mogu se javiti lokalne reakcije od najviše 7cm u prečniku. Ove lokalne reakcije se u potpunosti povlače u periodu od oko 9 nedelja nakon vakcinacije.

Karenca: Nula (0) dana