Porcilis® Glässer

Vakcina koja sadrži inaktivisane bakterijske ćelije Haemophilus parasuis serotip 5, soj 4800
Suspenzija za injekciju
Za svinje i krmače

Categories: , ,

Description

Porcilis® Glässer
Vakcina koja sadrži inaktivisane bakterijske ćelije Haemophilus parasuis serotip 5, soj 4800
Suspenzija za injekciju
Za svinje i krmače

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna doza vakcine (2 mL) sadrži:

Aktivna supstanca:
Inaktivisane cele ćelije bakterije Haemophilus parasuis serotip 5, soj 4800:
0.05 mg ukupnog azota (TN), koje indukuju ≥ 9.1 ELISA jedinica*

* ELISA jedinica = srednji titar antitela (log2 vrednost) u testu imunogenosti kod miševa

Adjuvans: dl-α-tokoferolacetat 150 mg

Pomoćne supstance:
Spisak pomoćnih supstanci

Fosfatni pufer
Simetikon
Voda za injekcije
Polisorbat 80

FARMACEUTSKI OBLIK

Suspenzija za injekciju.
Izgled: vodena, bela ili skoro bela suspenzija.

KLINIČKI PODACI

Ciljne vrste životinja: Svinje i krmače

Indikacije

Svinje:
Aktivna imunizacija u cilju smanjenja tipičnih lezija Glässerove bolesti uzrokovane serotipom 5 Haemophilus parasuis.
Početak imuniteta: 2 nedelje nakon završetka programa vakcinacije.
Trajanje imuniteta: 14 nedelja nakon završetka programa vakcinacije.

Krmače:
Pasivna imunizacija potomstva vakcinisanih krmača i nazimica, u cilju smanjenja infekcije, mortaliteta, kliničkih znakova i tipičnih lezija Glässerove bolesti uzrokovanih bakterijom

Haemophilus parasuis serotip 5, kao i u cilju smanjenja kliničkih znakova i mortaliteta uzrokovanih bakterijom Haemophilus parasuis serotip 4.
Početak imuniteta: nakon rođenja i unosa dovoljne količine kolostruma.
Trajanje imuniteta: dokazano je trajanje imuniteta do 4 nedelje starosti protiv serotipa 4 i do 6 nedelja starosti protiv serotipa 5.

Kontraindikacije: Nisu poznate

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Nema posebnih upozorenja.

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja
Vakcinisati samo zdrave životinje. U slučaju pojave anafilaktičke reakcije, primeniti odgovarajuću simptomatsku terapiju.
Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama
U slučaju nehotičnog samoubrizgavanja vakcine, treba potražiti hitnu medicinsku pomoć i lekaru pokazati Uputstvo za lek ili kutiju/etiketu leka.

Neželjene reakcije

Svinje:
Na dan vakcinacije se može javiti prolazni porast telesne temperature (≤ 2°C) u kombinaciji sa opštim znacima nelagodnosti, kao što su smanjena aktivnost, depresija i povraćanje. Životinje se vraćaju u normalno stanje narednog dana. Kod određenog broja životinja se može zapaziti lokalna reakcija (bezbolan crvenkast otok prečnika 2,5-7,5 cm) do 3 dana nakon vakcinacije. Veoma retko se mogu razviti sistemske anafilaktičke reakcije (kod <1 životinje na 10000 tretiranih životinja).
Krmače:
Može se javiti prolazni porast telesne temperature (prosečno povećanje od 0,9°C, a kod pojedinih životinja povećanje temperature može da bude veće od 2°C). Apatija, ležanje, smanjen unos hrane i vode i manji znaci bolesti mogu se javiti 1 do 2 dana nakon vakcinacije. Sve životinje se vraćaju u normalno stanje 1 do 3 dana nakon vakcinacije. Može se zapaziti prolazna lokalna reakcija, uglavnom u vidu bezbolnog otoka prečnika do 10 cm. U nekim slučajevima ovaj otok može biti topao, crven i bolan, sa prečnikom većim od 10 cm. Ove lokalne reakcije se potpuno povlače ili se jasno smanjuju do 14 dana nakon vakcinacije.

Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

Može se primenjivati tokom graviditeta.

Interakcije

Nema podataka o bezbednosti i efikasnosti ove vakcine kada se primenjuje sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom. Bezbednost i efikasnost istovremene primene ove vakcine sa nekim drugim veterinarskim lekom (uključujući primenu istog dana ili u različito vreme) nije dokazana.

Doziranje i način primene

Za intramuskularnu upotrebu.

Pre upotrebe vakcinu ostaviti da dostigne sobnu temperaturu. Dobro promućkati pre upotrebe.
Dozu vakcine od 2 mL aplikovati intramuskularno u predeo vrata životinje.

Korist od vakcinacije evidentna je kod serološki negativnih svinja i krmača ili životinja sa niskim titrom antitela protiv H. parasuis serotip 5, koje dolaze u kontakt sa zapatima u kojima je prevalencija Glässerove bolesti visoka, ili ukoliko se prasad poreklom od krmača bez ili sa niskim titrom antitela protiv ovog uzročnika uzgajaju u takvom okruženju. Nije dokazano da vakcinacija krmača sa umerenim do visokim titrom antitela obezbeđuje dodatnu zaštitu potomstvu. Kontrola Glässerove bolesti takođe zavisi od zootehničkih mera koje se primenjuju na farmi i smanjenja stresa kom su životinje izložene.
Dokazano je da postoji unaksrna reaktivnost između serotipa 5 i serotipa 4 H. parasuis.

Shema vakcinacije svinja:
Vakcinisati svinje starosti najmanje 5 nedelja, dvokratno u intervalu od dve nedelje.

Shema vakcinacije krmača:
Vakcinisati krmače 6 do 8 nedelja pre očekivanog termina prašenja, dva puta u intervalu od četiri nedelje.

Shema revakcinacije krmača:
Za krmače koje su vakcinisane u prethodnom graviditetu se preporučuje revakcinacija jednom dozom vakcine, koja se daje 4 do 2 nedelje pre očekivanog termina prašenja.

Predoziranje

Svinje:
Nakon vakcinacije dozom dvostruko većom od preporučene, nisu zabeležene druge neželjene reakcije osim onih uočenih nakon primene pojedinačne doze vakcine.
Krmače:
Nakon vakcinacije dozom dvostruko većom od preporučene, može se javiti prolazno povišenje telesne temperature (u proseku 1,8°C, sa maksimalnom zabeleženom temperaturom od 41,3°C). Ostale reakcije se ne razlikuju od onih zabeleženih nakon primene pojedinačne doze vakcine.

Karenca: Nula (0) dana