Porcilis Begonia Diluvac Forte

Vakcina koja sadrži živi atenuirani virus Aujeckijeve bolesti, soj Begonia (gE¯, tk¯)
Liofilizat i rastvarač za suspenziju za injekciju
Za svinje

Categories: , ,

Description

Porcilis Begonia Diluvac Forte
Vakcina koja sadrži živi atenuirani virus Aujeckijeve bolesti, soj Begonia (gE¯, tk¯)
Liofilizat i rastvarač za suspenziju za injekciju
Za svinje

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

U dozi od 2 ml vakcina sadrži:

Liofilizat:
Aktivna supstanca:
Živi atenuirani virus Aujeckijeve bolesti, soj Begonia (gE¯, tk¯): 105.5- 106.5 TCID50

Rastvarač Diluvac Forte:
Adjuvans: dl-alfa-tokoferol acetat 75mg/mL

Spisak pomoćnih supstanci

Liofilizat
Natrijum-hidrogenfosfat, dihidrat
Sorbitol
Natrijum-glutamat
Glicin
Amin

Rastvarač
Polisorbat 80
Natrijum-hlorid
Kalijum-dihidrogenfosfat
Natrijum-hidrogenfosfat, dihidrat
Simetikon
Voda za injekcije

FARMACEUTSKI OBLIK

Liofilizat i rastvarač za suspenziju za injekciju.

KLINIČKI PODACI

Ciljne vrste životinja: Svinje

Indikacije

Vakcina se koristi za aktivnu imunizaciju svinja protiv Aujeckijeve bolesti (Pseudorabiesa) u cilju prevencije mortaliteta i kliničkih znakova bolesti, kao i za redukciju replikacije virusa Aujeckijeve bolesti.
Vreme potrebno za nastajanje imuniteta: 3 nedelja.
Trajanje imuniteta: približno 4 meseca.

Kontraindikacije: Nema

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Kod svinja mlađih od 3 meseca starosti, kod kojih su prisutna maternalna antitela, moraju se revakcinisati.

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Za primenu na životinjama.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Vakcina nije indikovana za primenu kod pasa.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Ukoliko dođe do slučajnih samoubrizgavanja, neodložno potražiti savet lekara i pokazati uputstvo i etiketu.

Neželjene reakcije

Retko je moguća pojava reakcije preosetljivosti. U takvim slučajevima, ukoliko je potrebno, treba da bude primenjena odgovarajuća terapija (adrenalin, antihistaminici). Kod nekih vakcinisanih životinja može se javiti blagi porast telesne temperature u približnom trajanju od 7 sati do jednog dana nakon aplikacije vakcine. Tokom ispitivanja bezbednosti vakcine primećena je pojava ograničene lokalne reakcije na mestu aplikacije vakcine (kod 7 od 10 životinja primećeni su znaci lokalne zapaljenske reakcije promera do 2 cm, u trajanju od približno 14 dana).
Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.

Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

Može se koristiti tokom graviditeta i laktacije.

Interakcije

Nema dostupnih informacija o bezbednosti i efikasnosti istovremene primene ove vakcine sa bilo kojom drugom vakcinom. Prema tome, odluku o primeni ove vakcine pre ili posle primene nekog drugog veterinarskog proizvoda treba donositi u svakom pojedinačnom i konkretnom slučaju.

Doziranje i način primene

Rekonstituisati vakcinu sa 2 ml rastvarača po dozi. Nakon rekonstitucije, aplikovati intramuskularno jednu dozu od 2 ml.

Šema vakcinacije:

Tovne svinje:
Kada se svinje vakcinišu sa 14 nedelja starosti, nije potrebna revakcinacija.
U slučajevima kada postoji rizik od rane infekcije, svinje se mogu vakcinisati i sa 10 nedelja starosti, ali ih tada treba revakcinisati jer prisustvo maternalnih antitela protiv virusa Aujeckijeve bolesti može imati negativan uticaj na rezultat rane vakcinacije. Revakcinaciju izvršiti najranije u 14 nedelja starosti i to najmanje 2 nedelje nakon prve vakcinacije.

Priplodne svinje:
Osnovna vakcinacija se sprovodi kao kod tovnih svinja.

Revakcinacija se sprovodi u četvoromesečnim intervalima, tri puta godišnje, kao grupna vakcinacija.

Šema eradikacije:
Kada se vakcina koristi u cilju eradikacije, treba pratiti prethodno navedeni program (re)vakcinacije.

Predoziranje

Kod desetostruko veće doze od maksimalne, simptomi se ne razlikuju od onih koji su zapaženi kod primene jedne doze vakcine (Pogledati 4.6.)

Karenca: Nula (0) dana