Porcilis® AR-T DF

Vakcina koja sadži protein dO (netoksični derivat dermonekrotičnog toksina Pasteurella multocida) i inaktivisane ćelije Bordatella bronchiseptica

Suspenzija za injekciju

Za Svinje (krmače, nazimice)

Categories: , ,

Description

Porcilis® AR-T DF

Vakcina koja sadži protein dO (netoksični derivat dermonekrotičnog toksina Pasteurella multocida) i inaktivisane ćelije Bordatella bronchiseptica

Suspenzija za injekciju

Za Svinje (krmače, nazimice)

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 doza (2 ml) sadrži:
Aktivna suspstanca:
Protein dO (netoksični derivat dermonekrotičnog toksina Pasteurella multocida)
≥ 6.2 log2 TN titra*
Inaktivisane ćelije Bordatella bronchiseptica
≥ 4.2 log2 aglutinacionog titra**

*Vrednost toksin neutralizirajućeg titra dobijenog nakon ponovljene vakcinacije kunića polovinom doze vakcine.
**Vrednost aglutinacionog titra dobijenog posle jednokratne vakcinacije kunića polovinom doze vakcine

Adjuvans:
dl-α-Tokoferol acetat 150 mg

Pomoćne supstance:
Formaldehid ≤ 1.0 mg

Spisak pomoćnih suspstanci
Formaldehid
Natrijum hlorid
Fosfatni pufer
Simetikon
Polisorbat 80
Voda za injekcije

FARMACEUTSKI OBLIK

Suspenzija za injekciju.

KLINIČKI PODACI

Ciljne vrste životinja: Svinje (krmače, nazimice)

Indikacije

Vakcina je namenjena za redukciju kliničkih znakova progresivnog atrofičnog rinitisa prasića putem pasivne oralne imunizacije kolostrumom majki aktivno imunizovanih vakcinom.

Kontraindikacije

Vakcina je kontraindikovana kod kahektičnih, obolelih ili parazitima invadiranih životinja.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu: Nema ih

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja
Vakcinisati samo zdrave životinje.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama
Ukoliko dođe do slučajnog samoubrizgavanja vakcine, hitno potražiti lekarski savet i pokazati lekaru uputstvo ili nalepnicu.

Neželjene reakcije

Neposredno posle vakcinacije ili dan kasnije može se očekivati prolazni porast telesne temperature obično do 1.5 ºC, mada je u nekim slučajevima zabeležen porast telesne temperature i do 2.5 ºC. Kod pojedinih životinja na dan vakcinacije moguća je pojava smanjene aktivnosti (mirovanje), smanjenje apetita, a veoma često se može javiti i otok na mestu aplikacije (maksimalnog promera do 10 cm), koji nestaje u vremenskom periodu do dve nedelje nakon vakcinacije.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Ovaj proizvod se može primenjivati tokom graviditeta.

Interakcije

Nema podataka o bezbednosti i efikasnosti istovremene upotrebe ove vakcine sa nekom drugom vakcinom ili veterinarskim lekom. Stoga se ne preporučuje davanje ove vakcine sa bilo kojim drugim veterinarskim medicinskim proizvodom.

Doziranje i način primene

Pre upotrebe vakcina treba da dostigne sobnu temperaturu. Snažno promućkati pre upotrebe kao i povremeno u toku rada. Preduzeti sve potrebne mere da bi se izbegla moguća kontaminacija.
Jedna doza vakcine od 2 ml daje se svinjama intramuskularno, neposredno iza uha, počevši od 18 nedelja starosti.

Šema vakcinacije:
Osnovna vakcinacija:
Aplkovati jednu dozu vakcine od 2 ml, a nakon 4 nedelje životinje treba da dobiju drugu dozu vakcine. Prva doza vakcine treba da bude data 6 nedelja pre očekivanog termina prašenja.
Revakcinacija:
2 – 4 nedelje pre svakog sledećeg prašenja, aplikovati jednu dozu vakcine.

Predoziranje

Osim nešto višeg porasta telesne temperature na sam dan ili dan nakon vakcinacije, nema drugih neželjenih reakcije koje se mogu očekivati, osim onih već opisanih u delu 4.6.

Karenca: Nula (0) dana