Porcilis® APP

Vakcina koja sadrži koncentrat antigena Actinobacillus pleuropneumoniae
Suspenzija za injekciju
Za svinje (prasad nakon odbijanja)

Categories: , ,

Description

Porcilis® APP
Vakcina koja sadrži koncentrat antigena Actinobacillus pleuropneumoniae
Suspenzija za injekciju
Za svinje (prasad nakon odbijanja)

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna doza vakcine (2 mL) sadrži:

Aktivna supstanca:
koncentrat antigena Actinobacillus pleuropneumoniae 600 mg

Koncentrat sadrži:
Apx I toksoid 50 jedinica* (odgovara najmanje 500 RED80**)
Apx II toksoid 50 jedinica* (odgovara najmanje 500 RED80**)
Apx III toksoid 50 jedinica* (odgovara najmanje 500 RED80**)
OMP (protein spoljnje membrane) 50 jedinica* (odgovara najmanje 10000 RED80**)

* jedinica u odnosu na interni standard, dokazano efikasan kod svinja
**efektivna doza kod 80% kunića (serokonverzija) u testu potencije gotovog proizvoda

Adjuvans:
dl-α-tokoferol 150 mg

Pomoćne supsatnce:
Formaldehid (konzervans) 0,02 % m/v

Spisak pomoćnih supstanci

dl-α-tokoferolacetat
Polisorbat 80
Simetikon
Natrijum-hlorid
Formaldehid
Polimiksin B
Voda za injekcije

FARMACEUTSKI OBLIK

Suspenzija za injekciju.

KLINIČKI PODACI

Ciljne vrste životinja: Svinje (prasad nakon odbijanja)

Indikacije

Aktivna imunizacija prasadi nakon odbijanja u cilju smanjenja mortaliteta, kliničkih simptoma i lezija kod pleuropneumonije uzrokovane sa Actinobacillus pleuropneumoniae.

Početak imuniteta: 2 nedelje nakon završetka kompletne sheme vakcinacije.
Trajanje imuniteta: najmanje 11 nedelja nakon završetka kompletne sheme vakcinacije.

Kontraindikacije: Nisu poznate

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Vakcinisati samo zdrave životinje.

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja
Ne preporučuje se vakcinacija životinja neposredno pre ili posle hranjenja.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama
U slučaju nehotičnog samoubrizgavanja vakcine, potražite hitnu medicinsku pomoć i lekaru pokažite Uputstvo za lek ili kutiju leka. Ukoliko vakcina dođe u kontakt sa kožom, mesto kontakta treba oprati sapunom i isprati vodom.

Neželjene reakcije

Na mestu primene se kod nekih životinja mogu javiti blage do umerene reakcije u vidu prolaznog otoka koji se povlači tokom 5 dana.
Kod nekih životinja je nakon vakcinacije moguća pojava simptoma koji obuhvataju porast rektalne temperature (do 2°C), anoreksiju, smanjenu aktivnost/letargiju, manji apetit, povraćanje, ubrzano disanje sa abdominalnim disanjem i dispnojom. Ovi simptomi su prolaznog karaktera i povlače se spontano u roku od 24 sata nakon vakcinacije. Povraćanje se može javiti kod životinja koje primaju vakcinu na pun stomak.
Pored ovih reakcija, mogu se javiti ozbiljnije reakcije kao što je anafilaksa.

Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

Ne primenjivati vakcinu u periodu graviditeta i laktacije.

Interakcije

Nema dostupnih podataka o bezbednosti i efikasnosti ove vakcine kada se primenjuje sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom. Stoga se odluka o primeni ove vakcine pre ili nakon primene nekog drugog veterinarskog leka donosi u zavisnosti od procene konkretnog slučaja.

Doziranje i način primene

Za intramuskularnu upotrebu.
Vakcina se u dozi od 2 mL aplikuje duboko intramuskularno.

Pre upotrebe vakcinu ostaviti da dostigne sobnu temperaturu (između 15°C i 25°C).
Snažno promućkati pre upotrebe i povremeno mućkati tokom upotrebe.

Za primenu vakcine koristiti sterilne igle i špriceve. Preporučuje se primena automatizovane opreme za vakcinaciju.

Maksimalna zaštita svinja treba da se postigne pre početka perioda tova.
Svinje mogu da se vakcinišu od 6 nedelja starosti.
Potrebno je primeniti dve doze u intervalu od najmanje 4 nedelje. Preporučuje se da se vakcinacija sprovede u 6. i 10. nedelji starosti.

Predoziranje

Nakon primene doze dvostruko veće od preporučene nisu zabeležene druge neželjene reakcije osim onih opisanih u poglavlju 4.6., s tim što su zabeleženi klinički simptomi bili izraženiji.

Karenca: Nula (0) dana