Description

Ciljne vrste životinja: Prasad.

Aktivna supstanca:

1 ml rastvora za injekciju sadrži:

  • Trovalentno gvožđe (Fe3+) 100 mg (u obliku kompleksa sa dekstranom)

Indikacije:

Prevencija i lečenje mikrocitne hipohromne (sideropenične) anemije prasadi

Doziranje i način pripreme

Aplikuje jednokratno u količini od 2ml po životinji (ekv. 200 mg gvoždje(III)dekstrana).Lek se daje duboko intramuskularno (i.m.) sa unutrašnje strane buta, prasadi staroj 2-3 dana.

Karenca:

Nula (0) dana

U slučaju prinudnog klanja odbacuje se tkivo sa mesta aplikacije leka.

Pakovanje:

Bočica 50 ml; bočica 100 ml