Panacur granule

Fenbendazol 222 mg/g
Granule
Za konje, goveda, pse i mačke

Description

Panacur granule
Fenbendazol 222 mg/g
Granule
Za konje, goveda, pse i mačke

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1g granula sadrži:
Aktivna supstanca:
Fenbendazol 222 mg

Pomoćne supstance:
Spisak pomoćnih supstanci

Laktoza, monohidrat
Kukuruzni skrob
Povidon K25

FARMACEUTSKI OBLIK Granule.

KLINIČKI PODACI

Ciljne vrste životinja: Konji, goveda, psi i mačke

Indikacije

Za lečenje životinja inficiranih larvama nematoda gastrointestinalnog i respiratornog sistema goveda i konja. Ima ovocidno dejstvo na jaja nematoda. Deluje i protiv nekih cestoda.

Konji:
Velike i male strongilide, oksiuride i strongiloides vrste.

Goveda:
Haemonchus spp., Ostertagia spp., Trichostrongylus spp., Cooperia spp., Nematodirus spp., Bunostomum spp., Trichuris spp., Strongiloides spp., Oesophagostomum spp., Capillaria spp., Dictiocaulus spp., Moniezia spp.

Psi:
Toxocara canis, Toxocara leonina, Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala, Trichuris vulpis, Taenia spp., Oslerus osleri i Giardia spp.

Mačke:
Toxocara mysta (zreli oblici), Ancylostoma tubaeforme (zreli i nezreli oblici), Taenia spp. (zreli oblici), Aleurostrongylus abstrusus.

Štenad:
Toxocara spp., Trichuris spp., Ancylostoma spp. i Giardia spp.

Kontraindikacije: Ne daje se istovremeno sa bromsalanima.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

U cilju sprečavanja razvoja rezistencije koja može dovesti do smanjenja ili izostanka efikasnosti terapije, treba izbegavati:
-suviše čestu i ponavljanu upotrebu antihelmintika iste grupe, tokom dužeg vremenskog perioda
-subdoziranje, koje može biti posledica pogrešno procenjene telesne mase, pogrešnog načina primene leka ili upotrebe nekalibrisanog dozera.
Kliničke slučajeve sumnje na razvoj rezistencije na antihelmintike treba potvrditi odgovarajućim testovima (npr. test redukcije broja jaja u fecesu). Ukoliko dobijeni rezultati ukazuju na razvoj rezistencije na određeni antihelmintik, u lečenju treba koristiti antihelmintik druge klase, odnosno sa drugim mehanizmom delovanja.

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Pre izračunavanja doze potrebno je što je preciznije moguće odrediti telesnu masu životinje. Intenzivna primena ili zloupotreba antihelmintika može dovesti do razvoja rezistencije.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja
Treba ga davati pomešanog sa hranom za životinje.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama
Treba izbegavati direktan kontakt leka sa kožom, udisanje prašine granula, a nakon primene treba oprati ruke.

Neželjene reakcije

Retko se može javiti prolazna leukopenija, a kod pasa i mačaka i povraćanje i dijareja.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Lek se može koristiti kod konja i goveda tokom trajanja graviditeta i laktacije.
Kod pasa i mačaka se štetnost primene, odnosno reproduktivna toksičnost (uključujući teratogenost), ne može u potpunosti isključiti. Lek treba koristiti samo po preporuci veterinara nakon stručne procene odnosa koristi i rizika.
Ne koristi se kod mačaka u prvoj trećini graviditeta.

Interakcije: Nisu poznate

Doziranje i način primene

Doza:
Terapijska doza za goveda i konje je 7,5 mg fenbendazola/ kg telesne mase, što odgovara količini od 5 g leka Panacur granule na 150 kg telesne mase.

Dijareja prouzrokovana sa Strongyloides westeri ždrebadi na sisi tretirati dozom od 50 mg fenbendazola/kg telesne mase.

Za tretiranje larvenih oblika nematoda hipobiotskim stadijumima u mukoznom sloju u zidu creva konja i goveda primenjuje se doza od 7,5 mg/kg telesne mase u toku 5 uzastopnih dana.

Kod pasa i mačaka obično se primenjuje u dozi od 50 mg fenbendazola/kg telesne mase na dan u toku tri uzastopna dana ili jednokratno u dozi od 100 mg fenbendazola/kg telesne mase (kod odraslih pasa i mačaka).

Način primene:
Upotreba dodavanjem u hranu.

Predoziranje: S obzirom na osobine leka, nisu potrebne posebne mere opreza.

Karenca

Goveda:
Meso i jestiva tkiva: 12 dana
Mleko: 6 dana.
Meso tretiranih konja se ne koristi za ishranu ljudi.