Otomax®

gentamicin, betametazon, klotrimazol (2640 i.j./ml + 0.88 mg/ml + 8.80 mg/ml)
kapi za uši, suspenzija,
za pse

Categories: , ,

Description

Otomax®
Gentamicin, betametazon, klotrimazol (2640 i.j./ml + 0.88 mg/ml + 8.80 mg/ml)
Kapi za uši, suspenzija,
Za pse

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 ml kapi za uši, suspenzije sadrži:
Aktivne supstance:
Gentamicin (u obliku gentamicin-sulfata, mikroniziranog) 2640 i.j.
Betametazon (u obliku betametazon-valerata, mikroniziranog) 0.88 mg
Klotrimazol, mikroniziran 8.80 mg

Pomoćne supstance:
Spisak pomoćnih supstanci

Parafin, tečni
Plastibase® 50W (5% polietilen, 95% tečni parafin).

FARMACEUTSKI OBLIK

Kapi za uši, suspenzija.

KLINIČKI PODACI

Ciljne vrste životinja: Psi

Indikacije

Otomax® se koristi za lečenje akutnog zapaljenja spoljašnjeg ušnog kanala.
Lek se takođe koristi za lečenje kratkotrajnog pogoršanja akutnih znakova hroničnog zapaljenja spoljašnjeg ušnog kanala izazvanih bakterijama osetljivim na gentamicin, kao što je Staphylococcus intermedius, kao i zapaljenja izazvanih gljivicama osetljivim na klotrimazol, posebno Malassezia pachydermati.

Kontraindikacije

Ne koristiti kod gravidnih kuja i kuja u laktaciji.
Ne koristiti kod pasa sa perforiranom bubnom opnom.
Ne koristiti u slučajevima preosetljivosti na neki od sastojaka.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Treba izbegavati kontakt sa očima. U slučaju slučajnog kontakta, oči isprati sa dosta vode. Bakterijske i gljivične upale uva često su sekundarne prirode. Osnovni uzrok treba pravilno identifikovati i tretirati.

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Za primenu na životinjama.

Posebna upozorenja pri upotrebi leka kod životinja
Pre aplikovanja preparata, treba izvršiti pregled celokupnog ušnog kanala, i utvrditi da bubna opna nije perforirana, u cilju da se izbegne prenošenje infekcije u srednje uho i oštećenje kohlearnog i vestibularnog aparata.
Pre aplikovanja leka treba dobro očistiti i osušiti spoljašnje uvo. Suvišne dlake oko spoljašnjeg ušnog kanala treba ošišati.
Upotreba proizvoda treba da se zasniva na određivanju osetljivosti izolovanih bakterija i/ili na osnovu drugih odgovarajućih dijagnostičkih testova. Ako to nije moguće, terapija treba da se zasniva na osnovu lokalnih epidemioloških informacija o osetljivosti ciljnih bakterija.
U slučaju upotrebe leka Otomax® mimo uputstva datih u Sažetku karakteristika leka, može da dođe do povećanja rezistencije bakterija osetljivih na gentamicin i na taj način može se smanjiti efikasnost upotrebe drugih aminoglikozida, zbog pojave unakrsne rezistencije.
Duža i intenzivnija upotreba kortikosteroida može da izazove lokalne i sistemske efekte, uključujući i smanjenje funkcije nadbubrežne žlezde, istanjenje epiderma i odloženo lečenje.
Lek dobro promućkati pre primene.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama
Izbegavati kontakt sa proizvodom.
Pažljivo oprati ruke nakon primene proizvoda.
U slučaju slučajnog kontakta leka sa očima, dobro ih isprati vodom.
Nekoristiti proizvod ako postoji preosetljivost na sastojke u proizvodu.

Neželjene reakcije

U toku terapije mogu se lokalno pojaviti eritematozne papule koje nestaju po prestanku lečenja. Zapaženo je prolazno slabljenje sluha i u veoma retkim slučajevima, ireverzibilni gubitak sluha, pogotovo kod starijih pasa.
U slučaju auditorne ili vestibularne disfunkcije treba odmah prekinuti tretman, a slušni kanal pažljivo očistiti koristeći rastvore koji nisu ototoksični.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Ne koristiti kod gravidnih kuja i kuja u laktaciji.

Interakcije

Ne primenjivati lek zajedno sa drugim supstancama koje su ototoksične.

Doziranje i način primene

Koristiti isključivo u lečenju spoljašnjeg ušnog kanala.

Psi do 15 kg: ukapati 4 kapi u ušni kanal dva puta dnevno tokom 7 dana.
Psi preko 15 kg: ukapati 8 kapi u ušni kanal dva puta dnevno tokom 7 dana.

Nakon primene leka, bazu ušne školjke kratko i nežno masirati kako bi lek prodro i do dubljih delova ušnog kanala.
1 kap Otomax®-a sadrži 66.9 i.j. gentamicina, 22.3 mikrograma betametazona i 223 mikrograma klotrimazola.

Predoziranje

Pri primeni 5 puta veće doze od preporučene primečena je prolazna pojava eritematoznih papula.

Karenca: Nije primenljivo