Nobivac® Lepto

Vakcina koja sadrži inaktivisane bakterije Leptospira spp.
Suspenzija za injekciju
Za pse

Categories: , ,

Description

Nobivac® Lepto
Vakcina koja sadrži inaktivisane bakterije Leptospira spp.
Suspenzija za injekciju
Za pse

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna bočica sadrži jednu dozu od 1 ml.

Sastav po dozi:
Aktivne supstance:

Inaktivisana Leptospira interrogans serogrupa Canicola, serovar portland-vere, soj Ca-12-000, 800 – 1900 jedinica*/mL
Inaktivisana Leptospira interrogans serogrupa Icterochaemorrhagiae, serovar copenhageni, soj 820K 750 – 1500 jedinica*/mL

*antigenska masa izražena u ELISA jedinicama u in vitro testu imunogenosti

Konzervans: Tiomersal 0.1 mg

Spisak pomoćnih supstanci
Tiomersal
Natrijum hlorid
Kalijum hlorid
Kalcijum hlorid, dihidrat
Hlorovodonična kiselina, konc.
Natrijum hidroksid
Voda za injekcije

FARMACEUTSKI OBLIK

Suspenzija za injekciju

KLINIČKI PODACI

Ciljne vrste životinja: Psi

Indikacije

Aktivna imunizacija pasa starosti od najmanje 8 nedelja protiv leptospiroze pasa, u cilju redukcije infekcije uzrokovane sa Leptospira interrogans serogrupama Canicola i Icterohaemorrhagiae.
Početak imuniteta: nakon 4 nedelje
Trajanje imuniteta: 1 godina.
Nobivac® Lepto značajno redukuje broj životinja kod kojih dolazi do razvoja infekcije urinarnog trakta, koja predstavlja predispoziciju za razvoj statusa kliconoše (izvora infekcije) za L. Canicola i L. Icterohaemorrhagiae.

Kontraindikacije

Vakcina se ne sme aplikovati bolesnim, kahektičnim, rekonvalescentnim, kao ni životinjama invadiranim parazitima.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Imunosupresivni lekovi (npr. glukokortikosteroidi) mogu uticati na efikasnost vakcinacije, pa tretirane životinje ne treba vakcinisati u intervalu od najmanje 4 nedelje.
Ne vakcinisati štenad mlađu od 8 nedelja.

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja
Vakcinisati samo zdrave životinje.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama
U slučaju da dođe do samoubrizgavanja vakcine, podstaći krvarenje na mestu uboda i dezinfikovati mesto aplikacije, a zatim potražiti pomoć lekara i pokazati mu tekst uputstva ili etikete.

Neželjene reakcije

U prvih nekoliko dana nakon primene vakcine Nobivac® Lepto moguća je pojava lokalne reakcije ograničenog dijametra. Nakon primene vakcine Nobivac® Lepto zajedno sa vakcinama iz Nobivac serije moguća je pojava difuznog otoka na mestu aplikacije kod većine vakcinisane štenadi. Povremeno ovaj otok može biti tvrd i bolan, ali se spontano postepeno povlači i nestaje nakon 2-3 nedelje.
Mada retko, moguće su reakcije preosetljivosti. U slučaju pojave reakcije preosetljivosti, treba odmah aplikovati adrenalin, antihistaminike i glukokortikosteroide.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Može se koristiti tokom graviditeta, kod kuja koje su prethodno vakcinisane vakcinom Nobivac® Lepto.

Interakcije

Nema dostupnih informacija o bezbednosti i efikasnosti istovremene upotrebe ove vakcine sa drugim vakcinama ili lekovima, osim vakcina iz Nobivac® serije (DHPPi, DHP, Pi, Parvo-C, Puppy DP) koje sadrže virus štenećaka (soj Onderstepoort), adenovirus pasa tip2 (soj Manhattan LPV3), parvovirus pasa (soj 154) i/ili virus parainfluence pasa (soj Cornell) i koje se mogu rekonstituisati vakcinom Nobivac® Lepto.
Može se aplikovati istovremeno kada i inaktivisana vakcina Nobivac® Rabies (soj Pasteur RIV).

Doziranje i način primene

Vakcina se aplikuje subkutano u dozi od 1 ml.
Pre aplikacije vakcina treba da dostigne sobnu temperaturu (15°C do 25°C).
Vakcinu blago promućkati i aplikovati je samo pomoću sterilnog šprica i igle.

Mesto aplikacije vakcine prethodno ne dezinfikovati alkoholom.
Primarna vakcinacija:
Vakcina se aplikuje dvokratno, štenadi staroj najmanje 8 nedelja, u razmaku od 2 do 4 nedelje.
Revakcinacija: jedanput godišnje.
Revakcinaciju je najbolje sprovoditi u proleće, zbog većeg rizika od infekcije tokom (poznog) leta.

Predoziranje

Nakon aplikacije dva puta veće doze nisu zabeleženi drugi simptomi osim onih navedenih u poglavlju 4.6.

Karenca: Nije primenljivo