Nobivac® DHPPi

Vakcina koja sadrži živi virus štenećaka (soj Onderstepoort), živi adenovirus pasa tip 2 (Manhattan soj LPV3), živi parvovirus pasa (soj 154) i živi virus parainfluence pasa (CPi) soj Cornell
Liofilizat i rastvarač za suspenziju za injekciju
Za pse

Categories: , ,

Description

Nobivac® DHPPi
Vakcina koja sadrži živi virus štenećaka (soj Onderstepoort), živi adenovirus pasa tip 2 (Manhattan soj LPV3), živi parvovirus pasa (soj 154) i živi virus parainfluence pasa (CPi) soj Cornell
Liofilizat i rastvarač za suspenziju za injekciju
Za pse

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna doza od 1 ml sadrži:

Aktivne supstance:
živi atenuirani virus štenećaka (CDV) soj Onderstepoort 104.0 – 106.0 TCID50
živi atenuirani adeno virus tip 2 (CAV2) soj Manhattan LPV3 104.0 – 106.5 TCID50
živi atenuirani parvo virus (CPV) soj 154 107.0 – 108.4 TCID50
živi atenuirani virus parainfluence pasa (CPi) soj Cornell 105.5 – 107.0 TCID50

Pomoćne supstance:
Spisak pomoćnih supstanci
Liofilizat:
Sorbitol, hidrolizovani želatin, kazein hidrolizat, natrijum-hidrogenfosfat, dihidrat, kalijum-dihidrogenfosfat, voda za injekcije.
Rastvarač:
Natrijum-hidrogenfosfat, dihidrat, kalijum-dihidrogenfosfat, voda za injekcije.

FARMACEUTSKI OBLIK

Liofilizat i rastvarač za suspenziju za injekciju

Klinički podaci

Ciljne vrste životinja: Psi

Indikacije

Vakcina služi za aktivnu imunizaciju pasa u cilju:
– sprečavanja mortaliteta i kliničkih simptoma bolesti izazvanih virusom štenećaka
– sprečavanja pojave kliničkih simptoma i sprečavanja izlučivanja parvovirusa pasa
– smanjenja kliničkih simptoma zaraznog hepatitis pasa i izlučivanja adenovirusa tip 1 pasa
– smanjenja respiratornih simptoma izazvanih adenovirusom tip 2 i virusom parainfluence kao i smanjenja izlučivanja ovih virusa u spoljašnju sredinu

Nastanak imuniteta: 7 dana nakon vakcinacije za virus štenećaka (CDV), adenovirus tip 2 (CAV2) i parvovirus (CPV); za virus parainfluence četiri nedelje nakon vakcinacije.
Trajanje imuniteta: najmanje tri godine za virus štenećaka, adeno i parvovirus. Trajanje imuniteta za parainfluenca virus nije dokazano, ali je ustanovljeno postojanje sekundarnog, anamnestičkog imunskog odgovora nakon godišnje revakcinacije. Iz tih razloga se preporučuje godišnja revakcinacija virusom parainfluence.

Kontraindikacije: Nema

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Prisustvo maternalnih antitela može negativno uticati na vakcinaciju.

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Sprečiti kontaminaciju vakcine agensima za hemijsku sterilizaciju. Pre vakcinacije ne treba koristiti sredstva za dezinfekciju kože.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja
Vakcinisati samo zdrave pse.

Pse ne treba izlagati riziku od infekcije 14 dana nakon završenog programa vakcinacije.
Ukoliko se aplikuje već inficiranim životinjama u inkubaciji, vakcinacija neće biti efikasna
Imunološki nekompetentne životinje neće stvoriti zaštitni imunitet nakon vakcinacije
Iako je veoma ograničeno izlučivanje vakcinalnog soja parvovirusa pasa (CPV) je moguće tokom 8 dana posle vakcinacije. Međutim, ono nema epizootiološkog značaja jer je širenje vakcinalnog soja virusa posle vakcinacije ograničeno i ne izaziva pojavu kliničkih simptoma kod životinja.
Vakcina treba da dostigne sobnu temperaturu od 15°C do 25°C, pre primene.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama
U slučaju samoubrizgavanja vakcine, mesto aplikacije oprati velikom količinom vode. U slučaju pojave reakcije na vakcinu, obratiti se lekaru i pokazati mu tekst uputstva ili etiketu. Oprati i dezinfikovati ruke i pribor nakon vakcinacije.

Podaci o uticaju na životnu sredinu: Nema

Neželjene reakcije

Na mestu aplikacije se može javiti difuzni otok prečnika do 5 mm. Povremeno je ovaj otok tvrd i bolan i može trajati do 3 dana nakon injekcije.
Nakon subkutane aplikacije sa vakcinom protiv besnila iz Nobivac programa (soj Pasteur RIV) ili vakcinom Nobivac Lepto, moguće su prolazne lokalne reakcije u vidu difuznih ili tvrdih otoka prečnika 1-4 cm, koji mogu trajati do 3 nedelje. Otok može biti bolan do 3 dana nakon aplikacije vakcine. U retkim slučajevima, moguće je prolazno povećanje telesne temperature i/ili reakcija preosetljivosti (anafilaksa) ubrzo nakon vakcinacije (letargija, edem lica, svrab, dispnoja, povraćanje, dijareja ili kolaps).

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Može se koristiti kod gravidnih životinja prethodno vakcinisanih virusom štenećaka odnosno, sojevima koji su sastavni deo odgovarajućih Nobivac vakcina (soj Onderstepoort), CAV2 (soj Manhattan LPV3), CPV (soj 154) i CPi (sojCornell).

Interakcije

Nema podataka o bezbednosti i efikasnosti primene ove vakcine sa bilo kojim drugim lekom, osim sa vakcinama protiv leptospiroze (soj 820K, Ca-12-000) i/ili besnila (soj Pasteur RIV) iz Nobivac programa sa kojima se može rekonstituisati i dati istog dana. U skladu sa tim, odluku da se vakcina Nobivac DHPPi primeni pre ili posle primene bilo kog drugog veterinarskog leka/vakcine treba doneti u zavisnosti od konkretnog slučaja.
Životinje koje su primile antiserum protiv neke od komponenti vakcine, kao i one koje su na terapiji imunosupresivnim lekovima, treba vakcinisati bar mesec dana nakon završetka terapije

Doziranje i način primene:

Jedna bočica vakcine sadrži jednu dozu.
Vakcina se rekonstituiše neposredno pre primene i aplikuje se subkutano. Vakcina se može rekonstituisati rastvorom za rekonstituisanje kao i Nobivac Lepto 2 ili Nobivac Rabies vakcinama.
Pri aplikaciji koristiti sterilan pribor. Vakcina ne sme da se kontaminira hemijskim dezinficijensima. Pre inokulacije vakcine ne dezinfikovati kožu alkoholom ili hemijskim dezinficijensima.

Shema vakcinacije:

Primarna vakcinacija
Jedna doza vakcine aplikovana štenadima počevši od 10. nedelje života dovodi do stvaranja aktivnog imuniteta protiv štenećaka, psećeg adenovirusa 2 i parvoviroze.
Ukoliko je neophodno, prva doza vakcine se može se aplikovati u uzrastu od najmanje 6 nedelja, a u tim slučajevima revakcinacija se, zbog potencijalnog uticaja maternalnih antitela, vrši 2-4 nedelje kasnije, s tim što poslednju dozu vakcine treba aplikovati štenadima u starosti od 10 i više nedelja. Za nastanak zaštitnog imuniteta protiv parainfluence životinje treba vakcinisati dva puta sa razmakom od 2-4 nedelje a drugu dozu treba aplikovati u uzrastu od 10 i više nedelja.
Kod štenadi starih od 12 nedelja jedna doza vakcine bi trebalo da obezbedi zadovoljajući imunski odgovor protiv svih komponenti vakcine. Ukoliko se NOBIVAC DHPPi daje štenadima u uzrastu od 10 i više nedelja, potrebno je dati jednu dozu NOBIVAC Pi u starosti od 12 nedelja i više u cilju nastanka zaštitnog imuniteta protiv ovog uzročnika.

Revakcinacija:
Nakon završenog primarnog programa vakcinacije, revakcinacija se vrši svake tri godine protiv virusa štenećaka, adenovirusa tip 2 i parvovirusa. Mada dužina trajanja imuniteta za parainfluencu nije ustanovljena, u eksperimentalnim studijama nije bilo moguće izazvati veštačku infekciju zaraznog kašlja kod odraslih pasa koji su vakcinisani jednom godišnje protiv ovog uzročnika.
Revakcinacija protiv parainfluence se preporučuje i neposredno pre izlaganja pasa visokom riziku (kontakt sa psima nepoznatog vakcinalnog statusa, uvođenje u štenare itd).

Dodatne informacije
Iskustvo pokazuje da titar maternalnih antitela kod štenadi iz istog legla može značajno da varira, pa se ne treba oslanjati samo na rezultate serololoških ispitivanja kod kuja. Dobar imunski odgovornastaje kao posledica reakcije vakcinalnih imunogena i kompetentnog imunskog sistema. Imunogenost vakcine može da bude umanjena neadekvatnim čuvanjem vakcine ili neodgovarajućom aplikacijom. Imunološka kompetencija životinja može da bude kompromitovana različitim faktorima uključujući loše zdravstveno stanje, podhranjenost, uticaj genetskih faktora, terapije određenim lekovima i stresom.

Predoziranje

Kod aplikacije desetostruke doze vakcine nisu zapaženi drugi simptomi osim onih opisanih u poglavlju „Neželjene reakcije“.

Karenca: Nije primenljivo