Nobilis® RT inac

Vakcina koja sadrži inaktivisani virus avijarnog rinotraheitisa, soj But1#8544
Emulzija za injekciju
Za piliće i ćurke

Categories: , ,

Description

Nobilis® RT inac
Vakcina koja sadrži inaktivisani virus avijarnog rinotraheitisa, soj But1#8544
Emulzija za injekciju
Za piliće i ćurke

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna doza od 0,5 mL sadrži:

Aktivna supstanca:
Inaktivisani virus avijarnog rinotraheitisa, soj But1 #8544 ≥ 10 log2 ELISA jedinica*

Adjuvans:
Tečni parafin 215 mg

*serološki odgovor kod pilića

Pomoćne supstance:
Spisak pomoćnih supstanci
Parafin tečni, laki
Polisorbat 80
Sorbitan oleat
Glicin
Voda za injekcije

FARMACEUTSKI OBLIK

Emulzija za injekciju.
Uljana emulzija bele do skoro bele boje.

KLINIČKI PODACI

Ciljne vrste životinja: Pilići i ćurke (buduće nosilje i roditelji)

Indikacije

Aktivna imunizacija pilića u cilju smanjenja kliničkih simptoma, uključujući pad nosivosti, sindrom otoka glave uzrokovanog infekcijom avijarnim pneumovirusom.
Aktivna imunizacija ćurića u cilju smanjenja kliničkih simptoma uzrokovanih virusom rinotraheitisa ćuraka.
Vreme potrebno za razvoj imuniteta je 3 nedelje nakon vakcinacije; dužina trajanja imuniteta je jedan period nošenja jaja.

Kontraindikacije: Nema

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu: Nema

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja
Vakcinisati samo zdrave jedinke.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama
Za korisnike:
Ova vakcina sadrži mineralno ulje. Slučajno ubrizgavanje/samoubrizgavanje može dovesti do pojave snažnog bola i otoka, posebno ukoliko se vakcina aplikuje u predeo zgloba ili prsta, što u retkim slučajevima može rezultirati i gubitkom prsta ukoliko se ne ukaže hitna medicinska pomoć.
Ako Vam je slučajno ubrizgana ova vakcina, potražite hitnu pomoć lekara čak iako je ubrizgana veoma mala količina vakcine i ponesite uputstvo za lek sa sobom. Ako bol potraje duže od 12 sati i nakon lekarskog pregleda, ponovo potražite savet lekara.
Za lekare:
Ova vakcina sadrži mineralno ulje. Čak i ubrizgavanje male količine vakcine može dovesti do intenzivnog oticanja na mestu injekcije, što može rezultirati razvojem ishemične nekroze, pa čak i gubitkom prsta. Stoga je neophodno HITNO hirurško zbrinjavanje pacijenta, u smislu što hitnije incizije i ispiranja zahvaćene regije, posebno kada je zahvaćena jagodica prsta ili tetiva.

Neželjene reakcije

Na mestu injekcije se može zabeležiti blag, prolazan otok u trajanju do 2 nedelje.

Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

Ne primenjivati vakcinu u periodu nošenja jaja, niti u periodu od 4 nedelje pre pronošenja.

Interakcije

Dostupni su podaci o bezbednosti i efikasnosti koji pokazuju da se ova vakcina može davati istog dana, ali ne pomešana sa drugim Intervet-ovim vakcinama koje sadrže IBV soj M41, IBV soj D274, IBDV, ND i EDS antigene kod pilića, kao i druge inaktivisane Intervet-ove vakcine koje sadrže ND antigen kod ćuraka. Ukoliko se ovi proizvodi primenjuju parenteralno, treba ih davati na različitim injekcionim mestima.
Nema dostupnih podataka o bezbednosti i efikasnosti ove vakcine kada se primeni sa bilo kojim drugim veterinarskim lekovima, osim onih koji su ovde navedeni. Stoga se odluka o upotrebi ove vakcine pre ili posle bilo kog drugog veterinarskog leka donosi u zavisnosti od procene konkretnog slučaja.

Doziranje i način primene

Za intramuskularnu upotrebu.

Treba primenjivati sledeći režim doziranja:
– Pilići: jedna doza od 0,5 mL po ptici, u vidu intramuskularne injekcije u grudni mišić. Pojedinačnu dozu treba dati približno u uzrastu od 14.-20. nedelja, ali najkasnije 4 nedelje pre očekivanog pronošenja. U slučaju da su žive vakcine koje sadrže soj But 1#8544 korišćene u primarnoj vakcinaciji živine protiv rinotraheitisa, Nobilis RT Inac treba dati najmanje 4 nedelje nakon primene ove žive vakcine.
– Ćurke: jedna doza od 0,5 mL po ptici, u vidu intramuskularne injekcije u grudni mišić. Pojedinačnu dozu treba dati jedinkama starim oko 28 nedelja, ali najkasnije 4 nedelje pre očekivanog pronošenja. Nobilis RT inac treba davati samo jedinkama koje su primarno vakcinisane živom vakcinom Nobilis TRT koja sadrži soj But 1 #8544.

Pre upotrebe, ostaviti vakcinu da dostigne sobnu temperaturu (15-25°C) i snažno promućkati pre i tokom upotrebe. Za primenu vakcine koristiti sterilnu opremu.
Za vakcinaciju se ne sme koristiti oprema sa gumenim delovima, s obzirom na to da pomoćna supstanca u sastavu vakcine može da ošteti određene vrste gume.

Predoziranje

Posle primene dvostruke doze vakcine nisu zabeležena druga neželjena dejstva osim onih koja su navedena u poglavlju Neželjene reakcije.

Karenca: Nula (0) dana