Nobilis® Rhino CV

Vakcina koja sadrži živi atenuirani virus avijarnog rinotraheitisa TRT soj 11/94
Liofilizat za suspenziju
Za piliće

Categories: , ,

Description

Nobilis® Rhino CV
Vakcina koja sadrži živi atenuirani virus avijarnog rinotraheitisa TRT soj 11/94
Liofilizat za suspenziju
Za piliće

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 doza sadrži:
Aktivna supstanca:
Živi atenuirani virus rinotraheitisa živine, soj 11/94: 101.5 TCID50 – 103.7 TCID50

Spisak pomocnih supstanci
Pankreasni hidrolizat kazeina, sorbitol, hidrolizat želatina, natrijum-hidrogenfosfat, dihidrat i voda za injekcije

FARMACEUTSKI OBLIK

Liofilizat za suspenziju, za okulonazalnu upotrebu ili upotrebu raspršivanjem

Klinički podaci

Ciljne vrste životinja

Pilići (brojleri, podmladak komercijalnih koka nosilja, podmladak teških i lakih roditelja).

Indikacije

Vakcina je namenjena za aktivnu imunizaciju pilića (brojleri, podmladak komercijalnih koka nosilja, podmladak teških i lakih roditelja) protiv virusa rinotraheitisa živine.

Brojleri, podmladak komercijalnih koka nosilja, podmladak teških i lakih roditelja:
Aktivna imunizacija pilića koja ima za cilj smanjenje učestalosti pojave rinotraheitisa živine i smanjeno ispoljavanje kliničkih simptoma ove bolesti. Imunski odgovor nastupa tri nedelje nakon vakcinacije i traje 16 nedelja nakon vakcinacije.

Podmladak komercijalnih koka nosilja i podmladak teških i lakih roditelja:
Jedinke vakcinisane vakcinom Nobilis Rhino CV, treba da budu revakcinisane inaktivisanom vakcinom koja sadrži virus rinotraheitisa živine soj But1#8544 pre početka pronošenja, radi smanjenja kliničkih simptoma uključujući i pad nosivosti prouzrokovan virusom rinotraheitisa živine. Zaštitni imunitet traje tokom čitavog perioda nošenja.

Kontraindikacije: Nema

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu: Nema

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Vakcinisati samo zdravu živinu.

Da bi se smanjilo širenje vakcinalnog soja, sve osetljive životinje moraju biti pravilno vakcinisane, i u isto vreme. Vakcinalni virus se može proširiti i na ostale prijemčive vrste sa kojima su vakcinisane životinje u direktnom kontaktu. Pokazano je da širenje ima zanemarljiv uticaj na ćurke, koje zajedno sa pilićima spadaju u vrste najosetljivije na virus rinotraheitisa živine.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama: Nije primenljivo

Neželjena reakcije

Kod manjeg broja jedinki (manje od 10%) nakon vakcinacije se može pojaviti iscedak iz nosa i kašalj nakon 2-7 dana od vakcinacije. Simptomi iscetka iz nosa i kašlja traju 1 do 2 dana.

Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

Ne primenjivati kod nosilja, niti u periodu od 4 nedelje pre početka nosivosti.

Interakcije

Dostupni su podaci o bezbednosti i efikasnosti koji dokazuju da se ova vakcina može davati istog dana, ali ne pomešana sa vakcinama protiv infektivnog bronhitisa koje sadrže soj H120 i protiv Newcastle bolesti koje sadrže soj Clone 30 ili C2 i vakcine protiv infektivnog bronhitisa (soj IB Ma 5) kada se primenjuju kod jednodnevnih pilića (efikasnost IB Ma5 vakcine nije ispitivana).

Intervetova živa vakcina protiv Gumboro bolesti (infektivna bolest burze) koja sadrži soj D78 se može primeniti 7 dana nakon primene vakcine Nobilis Rhino CV.

Nema dostupnih podataka o bezbednosti i efikasnosti ove vakcine primenjene sa drugim veterinarskim lekovima, osim onih koji su gore pomenuti.
Odluka o upotrebi ove vakcine pre ili posle bilo kog drugog veterinarskog leka treba da bude doneta u zavisnosti od konkretnog slučaja.

Doziranje i način primene:

Okulonazalna primena metodom ukapavanja u oko ili ukapavanja u nos ili grubim raspršivanjem, jedne doze po jedinki od 1. dana starosti.

Okulonazalni način primene:
Rekonstituisati liofilizovanu vakcinu u čistoj vodi bez prisustva dezinficijensa i antiseptika u koju se dodaje 2%-ntno tečno obrano mleko i primeniti korišćenjem strandardizovane kapaljke. Količina
tečnosti potrebna za primenu metodom ukapavanja u oko ili ukapavanja u nos zavisi od broja doza i veličine kapi, ali je potrebno približno 35 mL na 1.000 doza. Primeniti jednu kap u nozdrvu ili u oko. Proveriti da li se kap u potpunosti adsorbovala pre puštanja ptice.

Primena raspršivanjem:
Vakcina se mora rekonstituisati u čistoj vodi bez prisustva dezinficijensa i antiseptika u koju se dodaje 2% tečnog obranog mleka. Odgovarajući broj bočica treba da bude otvoren ispod površine vode. Zapremina suspenzije vakcine mora biti dovoljna kako bi se obezbedila homogena vakcinacija jedinki.
U zavisnosti od starosti pilića koje treba vakcinisati i sistema uzgoja, koristiti 250 mL do 500 mL vode na 1.000 doza. Voda sa razblaženom vakcinom mora biti raspršivana nad tačno određenim brojem životinja i to na razdaljini od 30 do 40 cm od njih. Najbolje je postupak sprovesti u mraku kada pilići stoje u grupi. Atomizeri za raspršivanje vakcine ne smeju sadržati sediment, korozije ni tragove dezinficijenasa i najbolje je koristiti atomizere koji su isključivo namenjeni za vakcinaciju.
Ukoliko je primenljivo, smanjiti ventilaciju kako bi se sprečio gubitak.

Za buduće nosilje i roditeljska jata, videti odeljak 4.2.

Predoziranje

Primena desetostruke doze vakcine preporučenim načinima primene nije dovela do pojave neželjenih dejstava kod ciljnih grupa, osim onih opisanih u odeljku 4.6.

Karenca: Nula (0) dana