Nobilis® REO+IB+G+ND

Vakcina koja sadrži inaktivisane viruse infektivnog bronhitisa (soj M41 serotip Massachusetts), Newcastle bolesti (soj Klon 30), Gumboro bolesti (soj D78) i infektivnog artritisa – Reovirus (soj 1733 i 2408)
Emulzija za injekciju
Za piliće (roditeljska jata)

Categories: , ,

Description

Nobilis® REO+IB+G+ND
Vakcina koja sadrži inaktivisane viruse infektivnog bronhitisa (soj M41 serotip Massachusetts), Newcastle bolesti (soj Klon 30), Gumboro bolesti (soj D78) i infektivnog artritisa – Reovirus (soj 1733 i 2408)
Emulzija za injekciju
Za piliće (roditeljska jata)

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna doza emulzije za injekciju sadrži:

Aktivne supstance:
Inaktivisani virus infektivnog bronhitisa, soj M41 serotip Massachusetts
najmanje 6 log2 HI jedinica/doza
Inaktivisani virus Newcastle bolesti (ND), soj Klon 30
najmanje 50 PD50 jedinica/doza ili 4.0 log2 HI jedinica/doza po 1/50 doze
Inaktivisani virus Gumboro bolesti, soj D78
najmanje 14.5 log2 VN/doza
Inaktivisani virus infektivnog artritisa (Reovirus), sojevi 1733 i 2408
najmanje 7.4 log2 ELISA jedinica/doza

Adjuvans:
Tečni parafin 215 mg

Pomoćne supstance:
Spisak pomocnih supstanci
Tečni parafin; polisorbat 80; sorbitanmonooleat; glicin; formaldehid; voda za injekcije.

FARMACEUTSKI OBLIK

Emulzija za injekciju.

Klinički podaci

Ciljne vrste životinja: Pilići (roditeljska jata)

Indikacije

Vakcinacija pilića protiv oboljenja prouzrokovanih sa Reo virusom, virusom infektivnog bronhitisa Massachusetts tipa, virusom Newcastle bolesti i virusom infektivnog burzitisa.

Kontraindikacije

Nema ih kada se vakcinacija izvodi u skladu sa uputstvima.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Vakcinisati samo zdrave životinje.

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja
Pre upotrebe obezbediti da vakcina dostigne sobnu temperaturu (15°C do 25°C).
Koristiti sterilne igle i špriceve.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama
Ukoliko dođe do slučajnog samoubrizgavanja vakcine, hitno potražiti savet lekara i pokazati mu tekst uputstva ili etiketu proizvoda.

Neželjena reakcije

Kod zdravih životinja nema kliničkih reakcija.
Slabi otoci na mestu davanja mogu se povremeno uočiti nekoliko nedelja nakon vakcinacije.

Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nosenja jaja: Nije primenljivo

Interakcije

Kod istovremene primene sa drugim Intervet-ovim inaktivisanim vakcinama nisu primećene interakcije.

Doziranje i način primene:

Doza: 0.5 ml

Vakcina se daje pticama starosti 16 do 20 nedelja, ali ne kasnije od 4 nedelje pre očekivanog pronošenja.
Za optimalan booster efekat ptice bi trebale da budu primo vakcinisane živim vakcinama protiv Infektivnog bronhitisa, Newcastle bolesti, Avijarnog Reo virusa i Infektivnog burzitisa.
Najbolji rezultati se dobijaju ako se vakcinacija inaktivisanom vakcinom sprovede 6 ili više nedelja nakon aplikacije živih primo vakcina, ali, ako okolnosti nalažu, može se dati i ranije od 4 nedelje nakon primo vakcinacije.
Način primene:
Intramuskularna upotreba ili subkutana upotreba.

Predoziranje

Nakon davanja dvostruko veće doze od preporučene ne dolazi do pojave osobitih simptoma.

Karenca: Nula (0) dana