Nobilis® Reo 1133

Vakcina koja sadrži živi Reovirus, soj 1133
Farmaceutski oblik: Liofilizat i rastvarač za suspenziju za injekciju
Ciljne vrste: Pilići

Categories: , ,

Description

Nobilis® Reo 1133
Vakcina koja sadrži živi Reovirus, soj 1133
Farmaceutski oblik: Liofilizat i rastvarač za suspenziju za injekciju
Ciljne vrste: Pilići

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 doza sadrži:

Aktivna supstanca:
Živi atenuirani Reovirus soj 1133 od najmanje 3.1 log10 TCID50

Pomoćne supstance:
Spisak pomoćnih supstanci
Liofilizat:
TC medijum, hidrolizat kazeina, dekstran 70, sorbitol, saharoza, želatin, kalijum-hidrogenfosfat, kalijum-dihidrogenfosfat i voda za injekcije.
Rastvarač za vakcinu sadrži:
Saharoza, kalijum-dihidrogenfosfat, natrijum-hidrogenfosfat, dihidrat; natrijum-hlorid, fenolsulfonftalein i voda za injekcije.
Liofilizat sadrži stabilizator sa tragovima antibiotika.

FARMACEUTSKI OBLIK

Liofilizat za suspenziju za injekciju.

KLINIČKI PODACI

Ciljne vrste životinja: Pilići

Indikacije

Za vakcinaciju pilića protiv tendosinovitisa (virusnog artritisa) kod petodnevnih ili starijih pilića.

Kontraindikacije

Ne vakcinisati bolesne, kahektične i parazitima invadirane piliće.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Program vakcinacije:
U oblastima u kojima su česte infekcije živine virusnim artritisom, piliće treba vakcinisati vrlo rano po izleganju (od 5. dana života), a revakcinaciju treba izvršiti u uzrastu od 5 nedelja, i ponovo u uzrastu od 9 – 11 nedelja života.
U oblastima gde je živina manje izložena reovirusnim infekcijama, vakcinacija se vrši u uzrastu od 5 – 7 nedelja, a revakcinacija u uzrastu od 9 – 11 nedelja života. Kao završetak programa vakcinacije
protiv reovirusa, živinu u uzrastu od 18 – 22 nedelje života treba dodatno vakcinisati vakcinom koja sadrži inaktivisani reovirus.

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Za upotrebu kod životinja.
Priprema vakcine:
Rastvarač namenjen za liofilizovane vakcine za živinu u količini od 200mL upotrebiti za rekonstituciju 1.000 doza vakcine.
Oprema za vakcinaciju treba da bude sterilna i bez tragova alkohola ili dezinficijenasa.
Dodati malo rastvarača u bočicu sa liofilizatom i promućkati.
Izvući špricem i dodati u ostatak rastvarača. Blago protresti radi mešanja.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja: Nema ih

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama
Nema ih.

Neželjene reakcije: Nisu poznate

Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

Ne preporučuje se primena ove vakcine tokom perioda nošenja jaja.

Interakcije

Ne primenjuje se istovremeno sa vakcinom protiv marekove bolesti, kao i sa živom vakcinom protiv Gumboro bolesti.

Doziranje i način primene

Doza: 0.2mL rekonstituisane vakcine (najmanje 3.1 log10 TCID50/doza).
Način davanja: subkutana upotreba (s.c.) u donju trećinu vrata.

Predoziranje: Nema simptoma

Karenca: 0 dana