Nobilis® GUMBORO 228 E

Vakcina koja sadrži živi virus Gumboro bolesti, soj 228E
Liofilizat za suspenziju
Za piliće

Categories: , ,

Description

Nobilis® GUMBORO 228 E
Vakcina koja sadrži živi virus Gumboro bolesti, soj 228E
Liofilizat za suspenziju
Za piliće

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna doza vakcine sadrži:

Aktivna supstanca:
Živi atenuirani virus Gumboro bolesti, soj 228E 102 EID50 – 103 EID50

Pomoćne supstance:
saharoza; goveđi serumalbumin; kalijum-dihidrogenfosfat; natrijum-hidrogenfosfat, dihidrat; mononatrijum-glutamat; gentamicin-sulfat; voda za injekcije

INDIKACIJE

Vakcinacija pilića koji poseduju maternalna antitela protiv virusa infektivnog burzitisa (Gumboro bolesti), u područjima sa povećanim rizikom od infekcije visoko virulentnim sojevima virusa infektivnog burzitisa.
Uzrast u kome ptice treba da se vakcinišu je najmanje 10 dana. Optimalna starost za vakcinaciju se može proračunati na osnovu nivoa maternalnih antitela kod ptica određenog uzrasta (Deventer formula), ali normalno se nalazi u granicama od 12 do 18 dana, odnosno kada je prosečni ELISA titar maternalnih antitela oko 500.

KONTRAINDIKACIJE

Ne primenjivati kod pilića bez prisutnih maternalnih antitela. Treba sprečiti širenje vakcinalnog soja na piliće bez maternalnih antitela.
Ne primenjivati kod bolesnih, kahektičnih i parazitima invadiranih životinja.
Ne vakcinisati ptice u periodu nošenja jaja.

NEŽELJENA DEJSTVA

Vakcina prouzrokuje prolaznu depleciju limfocita u Fabricijevoj burzi, što kod pilića sa maternalnim antitelima ne rezultira značajnim imunosupresivnim efektom.
Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Pilići.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Jedna doza, koja sadrži najmanje 102EID50 virusa Gumboro bolesti, po jedinki staroj najmanje 10 dana.
Upotreba dodavanjem u vodu za piće.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Rekonstitucija vakcine
Vakcina se nalazi u bočicama pod vakuumom.
Tačno odmeriti količinu vode potrebnu za broj ptica koji se vakciniše (vidi dole) i ispod površine vode otvoriti potreban broj bočica sa vakcinom. Sve posude i oprema koja se koristi treba da budu čisti i bez ikakvih tragova deterdženta ili dezinficijenasa. Dobro promešati koristeći čistu opremu i obezbediti da se potpuno isprazne sve bočice. Vodu sa vakcinom dati pticama odmah da piju.

Za rekonstituciju vakcine koristiti čistu hladnu vodu, bez prisustva hlora ili metala. Poznato je da hlor i u niskim koncentracijama (npr. 1 ppm) ima negativan uticaj na stabilnost vakcinalnog virusa, pa se stoga preporučuje upotreba tečnog obranog mleka kako bi se produžila stabilnost virusa. Mleko se može dodati u vodu u količini od 500 ml na 10 litara vode.

Posle dobrog mešanja, dobijeni rastvor treba da odstoji 15 – 30 minuta pre nego što se doda vakcina. Treba koristiti isključivo obrano mleko, jer masti u punom mleku mogu da blokiraju automatske pojilice, ali i da smanje efikasnost vakcine.

Količina vode potrebna za rekonstituciju zavisi od starosti ptica i sistema držanja.

Pojilice
Opšta smernica za primenu vakcine:
1000 doza vakcine se rekonstituiše u količini vode koja odgovara 1 litru vode za svaki dan starosti pilića (na primer, za piliće stare 17 dana 1000 doza vakcine se rekonstituiše u 17 litara vode), do zapremine od najviše 20 litara za rekonstituciju 1000 doza vakcine
Za teške rase, ili po toplijem vremenu, količina vode može da se poveća do najviše 30 litara na 1000 doza. Kada je broj ptica između standardnih pakovanja doza, treba koristiti sledeću višu dozu.

Nipl pojilice
Pravilno održavanje sistema za napajanje ima značajan uticaj na održivost vakcinalnog virusa. Veoma brzo može doći do propadanja vakcinalnog virusa i od suštinske važnosti je obezbediti da sve ptice dobiju tačnu dozu vakcine. Posebnu pažnju treba obratiti na način primene. Na primer, mali rezervoari mogu zahtevati dopunjavanje vodom koja sadrži vakcinu nekoliko puta tokom perioda od 1-2 sata.

Program vakcinacije
Pticama, koje treba da budu stare najmanje 10 dana, daje se jedna doza vakcine. Optimalna starost za vakcinaciju se može izračunati na osnovu nivoa maternalnih antitela kod ptica određenog uzrasta (Deventerova formula), ali je obično u opsegu od 12-18 dana, odnosno onda kada je prosečni ELISA titar maternalnih antitela oko 500.

Način primene
Pticama treba uskratiti vodu za piće pre vakcinacije. Treba osigurati da sva medicinirana voda bude potrošena u roku od 1 – 2 sata. Ponovo pustiti vodu iz sistema tek kada je konzumirana sva voda sa vakcinom. Hrana treba da bude dostupna tokom vakcinacije, jer ptice neće piti mediciniranu vodu ukoliko nemaju hranu.

Mora se posebno voditi računa da sve ptice pri vakcinaciji dobiju punu dozu vakcine. Kada se vakcina primenjuje kod pilića kod kojih i dalje postoje maternalna antitela, način na koji se primenjuje je ključan.
Kako bi se vakcina što bolje primenila, treba poštovati sledeće preporuke:
1. Period uskraćivanja vode pre vakcinacije treba svesti na minimum, posebno kod brojlera. Uskraćivanja vode oko pola sata je dovoljno, ukoliko se koriste sledeće tehnike.
2. Vakcinaciju vršiti u vreme kada su ptice naviknute da piju vodu, npr. za brojlere ujutru, u vreme hranjenja.
3. Smanjiti osvetljenje u objektu u vreme ukidanja vode, a za tih pola sata isprazniti i očistiti zvonaste pojilice. Pomešati vakcinu sa vodom u skladu sa preporukama proizvođača; pri kraju perioda od pola sata uskraćivanja vode, obići sve pojilice i napuniti svaku vodom koja sadrži vakcinu. Napustiti objekat i pojačati svetlo u objektu, jer će povećan intenzitet svetlosti stimulisati ptice da uzimaju vodu i hranu. Zbog toga je važno da hrana bude dostupna, jer u suprotnom ptice neće biti zainteresovane da piju vodu.
4. Kod nipl pojilica je moguće zaostajanje određene količine vode u sistemu nakon pola sata uskraćivanja vode i zamračivanja. Zbog toga se preporučuje da se sistem potpuno isprazni i da se zatim napuni vodom sa vakcinom, pre nego što se pticama dozvoli pristup pojilicama. Pomešati vakcinu i napuniti rezervoare. Izračunati količinu vode koja je ostala u rezervoaru ispod ispusta ventila i obezbediti da se u odnosu na zaostalu količinu vode doda dodatna količina vakcine. Na primer, ako ispod odvodne cevi ostane 10 litara vode i ukoliko se za vakcinaciju koristi 10 litara vode/1000 ptica, dodaje se još jedna bočica vakcine kada se vakcina meša za taj rezervoar.
Veoma je važno korišćenje ove dodatne količine vakcine, jer se tako omogućuje da ptice dobiju punu dozu.
5. Kada je voda sa vakcinom potrošena, nastaviti sa normalnom praksom.
Ovakav pristup vakcinaciji će obezbediti ravnomernu vakcinaciju jata i manje je stresan za ptice, pa bi i negativan uticaj na efikasnost vakcinacije trebalo da bude manji.

KARENCA: Nula (0) dana.