Nobilis® E.COLI inac

Vakcina koja sadrži inaktivisane antigene E.coli
Emulzija za injekciju
Za piliće (roditeljska jata brojlera)

Categories: , ,

Description

Nobilis® E.COLI inac
Vakcina koja sadrži inaktivisane antigene E.coli
Emulzija za injekciju
Za piliće (roditeljska jata brojlera)

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 doza od 0,5 ml sadrži:

Aktivne supstance:
F11 antigen (fimbrijalni antigen E.coli) 100 µg
FT antigen (flagelarni toksin E.coli) 100 µg

Adjuvans:
Tečni parafin 214,42 mg

Pomoćne supstance:
Formalin (konzervans) 0,675 mg
Parafin tečni, laki; polisorbat 80; sorbitan monooleat; natrijum-hlorid, voda za injekcije

FARMACEUTSKI OBLIK

Emulzija za injekciju

KLINIČKI PODACI

Ciljne vrste životinja

Pilići (roditeljska jata brojlera)

Indikacije

Parcijalna pasivna imunizacija brojlera tokom prvih 7 nedelja života vakcinacijom roditeljskog jata kao pomoćna mera zaštite od kolibaciloze nakon izleganja (infekcije vazdušnih kesa i septikemije), izazvane sojevima E.coli koje eksprimiraju fimbrijalni F11 antigen i flagelarni FT toksin.

Kontraindikacije: Nisu poznate

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Nema posebnih upozorenja.

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja
Vakcinisati samo zdrave piliće.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama
Za korisnike:
Ova vakcina sadrži mineralno ulje. Slučajno ubrizgavanje/samoubrizgavanje može izazvati snažan bol i razvoja otoka, posebno ukoliko se vakcina aplikuje u predeo zgloba ili prsta što u veoma retkim slučajevima, ukoliko se ne ukaže hitna medicinska pomoć, može dovesti do gubitka prsta. Ukoliko vam je slučajno ubrizgana ova vakcina, potražite hitnu medicinsku pomoć čak iako je ubrizgana veoma mala količina i ponesite uputstvo za lek sa sobom. Ako bol potraje duže od 12 sati i nakon lekarskog pregleda, ponovo potražite pomoć lekara
Za lekare:
Ova vakcina sadrži mineralno ulje. Čak i male, slučajno ubrizgane količine mogu dovesti do intenzivnog oticanja, što može rezultirati razvojem ishemične nekroze, pa čak i gubitkom prsta. Stoga je neophodno HITNO hirurško zbrinjavanje pacijenta, u smislu što hitnije incizije i ispiranja zahvaćene regije, posebno kada je zahvaćena jagodica prsta ili tetiva.

Neželjene reakcije

Na mestu primene vakcine mogu se javiti reakcije u vidu granuloma i u nekim slučajevima se mogu razviti nekroza ili apscesi. Pet nedelja nakon vakcinacije ove lokalne reakcije se značajno smanjuju, ali se kod nekih jedinki mogu zadržati i do 60. nedelje života.

Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

Ne primenjivati kod nosilja u periodu nošenja jaja.

Interakcije

Dostupni podaci pokazuju da se ova vakcina može primeniti istog dana, ali ne pomešana, sa inaktivisanim vakcinama protiv infektivnog bronhitisa, infektivnog burzitisa, tenosinovitisa i Newcastle bolesti istog proizvođača. Vakcine treba aplikovati na različita injekciona mesta.
Nema dostupnih podataka o bezbednosti i efikasnosti ove vakcine kada se primeni istovremeno sa bilo kojim drugim veterinarskim lekovima, osim sa gore navedenim vakcinama. Stoga se odluka o upotrebi ove vakcine pre ili posle bilo kog drugog veterinarskog leka donosi u zavisnosti od procene konkretnog slučaja.

Doziranje i način primene

Za intramuskularnu ili subkutanu upotrebu.
Vakcina se primenjuje kod koka roditeljskog jata brojlera.

Shema vakcinacije:
Dvokratna imunizacija dozom od po 0,5 mL po jedinki, u intervalu od najmanje 6 nedelja. Prva vakcinacija se sprovodi od 6-12 nedelje života, a revakcinacija od 14-18 nedelje života.

Pre primene ostaviti vakcinu da dostigne sobnu temperaturu (15-25°C). Dobro promućkati pre upotrebe. Za primenu vakcine koristiti sterilne igle i špriceve.

Predoziranje

Simptomi zabeleženi nakon primene dvostruke doze vakcine po prirodi odgovaraju onima koji su zabeleženi posle primene pojedinačne doze, ali su izraženiji.

Karenca: Nula (0) dana