Nobilis® AE+Pox

Vakcina koja sadrži živi virus avijarnog encefalomijelitisa (soj Calnek 1143) i živi virus boginja živine (Poxvirus, soj Gibbs)
Liofilizat i rastvarač za suspenziju za injekciju
Za piliće i ćurke (roditeljska jata)

Categories: , ,

Description

Nobilis® AE+Pox
Vakcina koja sadrži živi virus avijarnog encefalomijelitisa (soj Calnek 1143) i živi virus boginja živine (Poxvirus, soj Gibbs)
Liofilizat i rastvarač za suspenziju za injekciju
Za piliće i ćurke (roditeljska jata)

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna doza vakcine (0,01 mL) sadrži:

Liofilizat
Aktivne supstance:
Živi virus avijarnog encefalomijelitisa, soj Calnek 1143 najmanje 102,5 EID50
Živi virus boginja živine (Poxvirus), soj Gibbs najmanje 102,8 EID50

Pomoćne supstance:
Spisak pomoćnih supstanci
Liofilizat:
Triptoza fosfatni bujon; pankreasni kazein; dekstan 70; sorbitol; saharoza; želatin; kalijum-hidrogenfosfat; kalijum-dihidrogenfosfat; gentamicin-sulfat; voda za injekcije
Rastvarač Unisolve:
Saharoza; kalijum-dihidrogenfosfat; natrijum-hidrogenfosfat, dihidrat; natrijum-hlorid; voda za injekcije

FARMACEUTSKI OBLIK

Liofilizat i rastvarač za suspenziju za injekciju

KLINIČKI PODACI

Ciljne vrste životinja

Pilići i ćurke (roditeljska jata).

Indikacije

Aktivna imunizacija pilića i ćuraka roditeljskih jata protiv difterije i boginja živine i radi zaštite potomstva vakcinisanih ptica (putem maternalnih antitela) od avijarnog encefalomijelitisa (endemični tremor).

Kontraindikacije

Ne vakcinisati bolesne, kahektične i parazitima invadirane životinje.
Ne vakcinisati živinu u poslednje 4 nedelje pre pronošenja, kao ni u periodu nošenja jaja.
Ne vakcinisati piliće mlađe od 8 nedelja starosti i ćurke mlađe od 18 nedelja starosti.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Posle 7 do 10 dana od vakcinacije, potrebno je izdvojiti nekoliko ptica u cilju provere vakcinalne reakcije. Nalaz otoka kože i formirane kraste na mestu davanja vakcine ukazuje na uspešno sprovedenu vakcinaciju. Krasta obično otpadne za 2 do 3 nedelje nakon vakcinacije.
Zadovoljavajući zaštitni imunitet se formira za 3 nedelje nakon vakcinacije.
Najmanje mesec dana nakon primene vakcine treba sprečiti kontakt između vakcinisanih i nevakcinisanih jedinki.

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Infekcija mikoplazmom, Marekova bolest i druga oboljenja, iako bez kliničkih simptoma bolesti, mogu prouzrokovati komplikacije kod vakcinisane živine ili otežati razvoj imuniteta. Ne primenjivati manje od jedne doze po jedinki.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja
Vakcinisati samo zdrave životinje.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama
Posle rukovanja vakcinom oprati i dezinfikovati ruke.

Neželjena dejstva

Nisu poznata.

Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

Ne vakcinisati živinu u poslednje 4 nedelje pre pronošenja, kao ni u periodu nošenja jaja.

Interakcije

Nema podataka o bezbednosti i efikasnosti ove vakcine kada se primeni istovremeno sa nekim drugim veterinarskim lekom. Stoga se odluka o primeni ove vakcine pre ili posle bilo kog drugog leka donosi u zavisnosti od procene odnosa koristi i rizika u konkretnom slučaju.

Doziranje i način primene

Piliće vakcinisati jednom dozom vakcine u uzrastu od 8 do 16 nedelja starosti, a ćurkama se jedna doza vakcine daje u uzrastu od 18 do 26 nedelja starosti.

Vakcina se živini daje ubodom u krilni nabor pomoću aplikatora iz kompleta.
Aplikator treba duboko uroniti u rekonstituisanu vakcinu i zatim ubosti u duplikaturu krila. Prilikom aplikacije izbegavati operjani deo. U isto vreme treba vakcinisati sve osetljive jedinke u objektu.

Način primene:
Upotreba ubodom u krilni nabor ptice.

Predoziranje

Kod vakcinisanih životinja nisu primećeni klinički simptomi koji bi se mogli dovesti u vezu sa predoziranjem.

Karenca: Nula (0) dana.