Neomicin 70

Neomicin (u obliku neomicin sulfata) 70 mg

Ciljne vrste životinja: Svinje, ždrebad, telad, jagnjad, jarad i živina.

Description

Neomicin 70

Ciljne vrste životinja: Svinje, ždrebad, telad, jagnjad, jarad i živina.

Aktivna supstanca:

1 g premiksa za mediciniranu hranu sadrži

Neomicin (u obliku neomicin sulfata) 70 mg

Indikacije:

Lečenje akutnih i subakutnih, primarnih i sekundarnih infekcija gastrointestinalnog trakta kod ciljnih vrsta životinja izazvanih osetljivim mikroorganizmima (pre svega E. coli i Salmonella spp.).

Doziranje i način pripreme

Lek se primenjuje oralno, umešan u hrani.

Doza neomicin sulfata je:

  • za telad, ždrebad, jagnjad i jarad 10-20 mg/kg t.m.
  • za svinje 10-15 mg/kg t.m.
  • za živinu 10-30 mg/kg t.m.

U praktičnoj primeni, preparat Neomicin 70 se dozira u količini od 3-3.5 kg/t hrane ili 3-3.5 g/kg hrane. Primenjuje se svakodnevno u toku 5-7 dana.

Potrebnu količinu leka je najbolje pre mešanja s ukupnom potrebnom količinom hrane, umešati sa manjom količinom hrane da bi se obezbedila ravnomerna distribucija leka u hrani i pravilno doziranje.

Karenca:

Meso i jestiva tkiva svinja, teladi, jagnjadi, ždrebadi, jaradi i brojlera: 14 dana. Ne primenjuje se kod koka nosilja konzumnih jaja.

Pakovanje:

Kesa 1 kg