Neomicin 245

Neomicin (u obliku neomicin sulfata) 245 mg

Ciljne vrste životinja: Svinje, ždrebad, telad, jagnjad, jarad i živina.

Description

Neomicin 245

Ciljne vrste životinja: Svinje, ždrebad, telad, jagnjad, jarad i živina.

Aktivna supstanca:

1g oralnog praška sadrži:

Neomicin (u obliku neomicin sulfata) 245 mg

Indikacije:

Lečenje akutnih i subakutnih, primarnih i sekundarnih infekcija gastrointestinalnog trakta kod ciljnih vrsta životinja izazvanih osetljivim mikroorganizmima (pre svega E. coli i Salmonella spp).

Doziranje i način pripreme

Lek se primenjuje oralno, u vodi za piće.

Doza neomicin sulfata je:

  • za telad, ždrebad, jagnjad i jarad 10-20 mg/kg t.m.
  • za svinje 10-15 mg/kg t.m.
  • za živinu 10-30 mg/kg t.m.

U praktičnoj primeni, preparat Neomicin 245 se dozira u količini od 5 g/10 litara vode ili 0,5 g/1 litar vode. Primenjuje se svakodnevno u toku 5-7 dana.

Potrebnu količinu leka je najbolje pre mešanja s ukupnom potrebnom količinom vode, umešati sa manjom količinom vode da bi se obezbedila ravnomerna distribucija leka i pravilno doziranje. Neophodno je svakodnevno pripremanje svežeg rastvora.

Karenca:

Meso i jestiva tkiva svinja, teladi, jagnjadi, ždrebadi, jaradi i brojlera: 14 dana.

Pakovanje:

Kesica 100 g