Mastijet™ forte

Tetraciklin, neomicin, bacitracin, prednizolon
200mg + 250mg + 2000 i.j. + 10mg
Intramamarna suspenzija
Za goveda (muzne krave u fazi laktacije)

Description

Mastijet™ forte
Tetraciklin, neomicin, bacitracin, prednizolon
200mg + 250mg + 2000 i.j. + 10mg
Intramamarna suspenzija
Za goveda (muzne krave u fazi laktacije)

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 intramamarni špric (8 g intramamarne suspenzije) sadrži:

Aktivne supstance:
Tetraciklin-hidrohlorid 200 mg
Neomicin (u obliku neomicin-sulfata) 250 mg
Bacitracin 2000 i.j.
Prednizolon 10 mg

Pomoćne supstance:
Spisak pomoćnih supstanci
Magnezijum-stearat
Tečni parafin, laki

FARMACEUTSKI OBLIK

Intramamarna suspenzija
Žuta uljana suspenzija

KLINIČKI PODACI

Ciljne vrste životinja: Goveda (muzne krave u fazi laktacije)

Indikacije

Terapija kliničkih i subkliničkih mastititisa, izazvanih bakterijama (Staphylococcus aureus, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis i Escherichia coli) osetljivim na tetraciklin, neomicin i bacitracin ili na njihovu kombinaciju kod krava u laktaciji.

Kontraindikacije

Ne primenjivati kod životinja za koje se zna da su preosetljive na tetraciklin, bacitracin ili neomicin.
Ne koristiti vlažne maramice na sisama na kojima su vidljive nezalečene posekotine ili rane.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu: Nema posebnih upozorenja

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja
Primena leka koja nije u skladu sa odobrenim Sažetkom karakteristika leka može dovesti do povećanja prevalence bakterija rezistentnih na tetraciklin, bacitracin ili neomicin.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama
Osobe sa poznatom preosetljivošću na tetracikline, neomicin ili bacitracin treba da izbegavaju kontakt ovog leka sa kožom.
Tetraciklin, neomicin i bacitracin mogu prouzrokovati preosetljivost (alergiju) nakon injekcije, inhalacije, ingestije ili kontakta sa kožom. Alergijske reakcije na ove supstance mogu povremeno biti ozbiljne.
Ukoliko razvijete simptome nakon izlaganja ovom leku, kao što je osip na koži, treba da potražite medicinsku pomoć i da pokažete uputstvo za lek ili etiketu lekaru. Otok lica, usana ili očiju, kao i teškoće sa disanjem su ozbiljniji simptomi i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.

Neželjene reakcije: Nisu zabeležene

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Lek je namenjen za upotrebu tokom graviditeta i laktacije.
Ispitivanja embriotoksičnosti i/ili teratogenosti na laboratorijskim životinjama dala su negativne rezultate.

Interakcije: Nisu poznate

Doziranje i način primene

Aplikovati po jedan intramamarni špric u svaku obolelu četvrt vimena svakih 12 časova.
Maksimalno trajanje terapije je 2 dana (4 davanja).
Pre upotrebe, vime treba kompletno izmusti. Sisu i njen otvor treba temeljno očistiti i dezinfikovati priloženom vlažnom maramicom (slika A). Treba voditi računa da se izbegne kontaminacija vrha šprica. Odvojiti gornji deo kapice i pažljivo ubaciti ili otprilike 5 mm šprica (slika B) ili ukloniti celu kapicu i pažljivo ubaciti celu dužinu vrha intamamarnog šprica u sisni kanal (slika C). Polako istisnuti celokupan sadržaj šprica u obolelu četvrt vimena.

Predoziranje: Nije poznato

Karenca

Meso i jestiva tkiva: 14 dana posle poslednje primene leka.
Mleko: nije za upotrebu 5 dana, odnosno 10 muža (120 sati), posle poslednje primene leka, ukoliko se krave muzu 2 puta na dan.