Description

Ciljne vrste životinja: Krave muzare.

Aktivna supstanca:

1000 ml rastvora sadrži:

  • Propilenglikol – 830 g
  • DL-metionin – 18 g
  • Kobalt (II)-sulfat, heptahidrat – 0.1 g
  • Mangan (II)-sulfat, monohidrat – 0.2 g
  • Bakar (II)-sulfat, pentahidrat – 0.15 g
  • Fosforna kiselina, koncentrovana – 19.33 ml
  • Prečišćena voda – do 1000 ml

Primena:

Ketal je formulisan kao dodatak ishrani krava koji se koristi u smanjenju rizika od pojave ketoze/acetonemije i poboljšanju opšteg stanja organizma. Primenjuje se neposredno pre teljenja, kao i u periodu nakon teljenja kod visoko mlečnih krava kod kojih negativni energetski bilans uzrokuje pojavu subkliničke ketoze. Ovakvo stanje, ima za posledicu smanjenje proizvodnih rezultata uz povećanu prijemčivost organizma ka drugim oboljenjima (mastitis, metritis). Zahvaljujući sadržaju propilenglikola, koji predstavlja izvor energije, uz dodatak metionina, esencijalne aminokiseline, Ketal deluje pozitivno na energetski status organizma. U slučajevima gde se hranom ne unosi dovoljna količina metionina, primena Ketala deluje izuzetno pozitivno, a unosom esencijalnih mikroelemenata bakra, kobalta i mangana pozitivno se utiče na metabolizam lipida, ugljenih hidrata i proteina u organizmu.

Doziranje i način pripreme

Ketal se primenjuje dodavanjem u vodu za piće. Dnevna doza iznosi od 300-500 ml po životinji. Dnevna doza može da se pomeša sa ukupnom dnevnom količinom vode i stavi životinjama na raspolaganje da piju po volji ili da se podeli i da životinjama dvokratno (pri jutarnjem i večernjem napajanju). Tretman se ponavlja dva puta u toku 4-5 dana

Karenca:

Nula (0) dana

U slučaju prinudnog klanja odbacuje se tkivo sa mesta aplikacije leka.

Pakovanje:

Boca 1000 ml