Ivermektin P

Categories: , ,

Description

Ivermektin P

Ciljne vrste životinja: Svinje

Aktivne supstance:

1 g premiksa za mediciniranu hranu sadrži:

Ivermektin 2 mg

Indikacije:

Lečenje i kontrola parazitskih infekcija prouzrokovanih sledećim endo- i ektoparazitima:

Želudačno-crevne nematode (odrasli i IV stadijum larvi) – Ascaris suum, Hyostrongylus rubidus

Oesophagostomum spp. i Strongyloides ransomi* (odrasli)

Plućne nematode (odrasli) – Metastrongylus spp.

Vaši – Haematopinus suis

Šugarci – Sarcoptes scabiei var. suis

*Kada se aplikuje gravidnim krmačama pre prašenja, sprečava transmisiju S. ransomi preko mleka na prasad

Doziranje i način pripreme

Lek se daje umešan u hranu. Oralna terapijska dnevna doza za svinje iznosi:

0,5 g leka na 10 kg t.m. (ekv. 0,1 mg ivermektina po kilogramu t.m.). Terapija traje 7 uzastopnih dana.

Svinje:

do 40 kg – 1 kg/1 tonu hrane (100 g/100 kg hrane)

preko 40 kg – 1,2 kg/1 tonu hrane (120 g/100 kg hrane)

krmače i veprovi (odrasle svinje) – 5 kg/1 tonu hrane (500 g/100 kg hrane); ovako napravljenu smešu davati u količini od 1 kg/100 kg t.m.

Nakon što se lek umeša u hranu, daje se svinjama u fazi rasta (t.m. do 40 kg i preko 40 kg), kao jedini obrok neprekidno tokom sedam dana; dok se odraslim svinjama daje u količini od 1 kg pripremljene smeše /100 kg t.m. dnevno. U cilju postizanja potpune kontrole parazitskih infekcija, može biti neophodno ponoviti terapiju ovim lekom nakon 21 dan od prestanka inicijalne terapije.

Gravidne krmače bi trebalo tretirati 14 – 21 dan pre prašenja, da bi se smanjila mogućnost infekcije prasadi.

Da bi lečenje bilo uspešno i da bi svaka jedinka dobila odgovarajuću dozu leka, lek se sa hranom mora dobro umešati kako bi se postigla bolja homogenizacija. Zbog toga je najbolje lek prvo umešati u manju količinu hrane, a zatim u predviđenu ukupnu količinu hrane.

Da bi se lek pravilno dozirao, treba što tačnije odrediti telesnu masu životinje.Ukoliko se životinje tretiraju grupno, a ne individualno, potrebno je formirati grupe prema njihovoj telesnoj masi, da bi se izbeglo potencijalno subdoziranje ili predoziranje leka.

Karenca:

Svinje (meso i iznutrice): 12 dana

Pakovanje:

Kesa 100 g; kesa 1 kg.