Hemutin CTC

1g premiksa za mediciniranu hranu sadrži: Tiamulin-hidrogenfumarat 33,3 mg ; Hlortetraciklin (u obliku hidrohlorida) 100 mg

Ciljne vrste životinja: Svinje.

Categories: , ,

Description

Hemutin CTC

Ciljne vrste životinja: Svinje.

Aktivna supstanca:

1g premiksa za mediciniranu hranu sadrži

Tiamulin-hidrogenfumarat 33,3 mg

Hlortetraciklin (u obliku hidrohlorida) 100 mg

Indikacije:

Lečenje infekcija svinja uzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na tiamulin i hlortetraciklin, kao što su:

Infekcije respiratornog sistema: enzootska pneumonija (Mycoplasma pneumoniae) i druge bolesti uzrokovane mikoplazmama, pleuropneumonija (Actinobacillus pleuropneumoniae), atrofični rinitis (Bordetella bronchiseptica, Pasteurella multocida) i sekundarne bakterijske pneumonije

Infekcije gastrointestinalnog sistema: dizenterija (Brachyspira (Serpulina) hyodisenteriae sa Campylobacter (Vibrio) coli, Fusobacterium necrophorum, Bacteroides spp., Clostridium perfrigens), kolibaciloza, nekrotični enteritis (Clostridium perfrigens tip C) udružen sa Salmonella cholerae suis, sekundarne bakterijske infekcije posle transmisionog gastroenteritisa (TGE).

Infekcije urogenitalnog sistema: cistitis, nefritis, metritis, MMA sindrom krmača.

Doziranje i način pripreme

Hemutin® CTC se daje umešan u hranu, tokom 7 do 10 dana.

Prasad do 8 nedelja starosti – 2 kg premiksa (odgovara količini 66,6 g tiamulin-hidrogenfumarata i 200 g hlortetraciklina) na 1 tonu hrane, odnosno 200 g premiksa na 100 kg hrane

Prasad starija od 8 nedelja – 3 kg premiksa (odgovara 99,9 g tiamulin-hidrogenfumarata i 300 g hlortetraciklina) na 1 tonu hrane, odnosno 300 g premiksa na 100 kg hrane

Kod teških infekcija koje duže traju:

Prasad do 8 nedelja starosti – 3 kg premiksa na 1 tonu hrane, odnosno 300 g na 100 kg hrane

Prasad starija od 8 nedelja – 4,5 kg premiksa na 1 tonu hrane, odnosno 450 g na 100 kg hrane.

Karenca:

Meso tretiranih svinja ne sme se koristiti tokom lečenja, kao i 10 dana od poslednje primene leka.

Pakovanje:

Kesica 100 g; kesa 1 kg; kesa 5 kg; kesa 25 kg