Hemutin 2%

1g premiksa za mediciniranu hranu sadrži: Tiamulin-hidrogenfumarat 20 mg

Ciljne vrste životinja: Svinje i živina.

Categories: , , ,

Description

Hemutin 2%

Ciljne vrste životinja: Svinje i živina.

Aktivna supstanca:

1g premiksa za mediciniranu hranu sadrži:

Tiamulin-hidrogenfumarat 20 mg

Indikacije:

Svinje:

Terapija krvavog proliva (Brachyspira (Serpulina) hyodysenteriae) i drugih crevnih infekcija uzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na tiamulin uključujući: intestinalnu spirohetozu-colitis (Brachyspira (Serpulina) pilosicoli) i ileitis (Lawsonia intracellularis). Terapija respiratornih oboljenja: enzootske pneumonije (Mycoplasma hyopneumonie) i drugih infekcija svinja uzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na tiamulin.

Živina:

Terapija respiratornih oboljenja živine izazvanih mikoplazmama (CRD) i sekundarnih infekcija uzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na tiamulin.

Doziranje i način pripreme

Lek se daje peroralno (umešan u hranu).

 

 

 

 

 

 

Vrsta životinje Dnevna terapijska doza tiamulin-hidrogenfumarata Doza(kg Hemutina® 2% / 1 t hrane) Dužina tretmana (dani)
Svinje 5 – 10 mg/kg t.m. Teži oblici bolesti 10 kg na 1 t hrane (1 kg na 100 kg hrane) 7-10
Lakši oblici bolesti 5 kg na 1 t hrane(0,5 kg na 100 kg hrane) 7-10
Živina 25 mg/kg t.m. 25 kg na 1 t hrane (2,5 kg na 100 kg hrane) 5

Karenca:

Svinje: Meso, iznutrice i druga jestiva tkiva: 5 dana

Živina: Meso, iznutrice i druga jestiva tkiva: 3 dana

Ne primenjuje se kod koka nosilja konzumnih jaja.

Pakovanje:

Kesa 25 kg