Glucosum 50%

Ciljne vrste životinja:

Goveda, konji, svinje, ovce, psi i mačke.

Description

Aktivna supstanca:

1 ml rastvora za infuziju sadrži:

  • Glukoza, bezvodna 500 mg (odgovara 550 mg glukoze, monohidrat)

Indikacije:

Terapija primarne i sekundarne hipoglikemije i parenteralni režim ishrane kod goveda, konja, svinja, ovaca, pasa i mačaka; tretman ketoze (acetonemije) kod goveda, kao pomoćna terapija graviditetne toksemije ovaca. Može se koristiti za privremeno otklanjanje simptoma cerebralnog edema i hipoglikemične kome i kao potporna terapija kod trovanja, zapaljenskih i edematoznih procesa.

Doziranje i način pripreme

Hipertonični rastvor glukoze se aplikuje isključivo intravenski. Aplikuje se u sledećim dozama:

Glukoza 50% rastvor
Goveda i konji 100-250 ml
Svinje 30-100 ml
Ovce 50-100 ml
Psi i mačke 10-50 ml

Ukoliko je potrebno tretman se može ponoviti, pri čemu ako je moguće treba koristiti drugu venu. Ukoliko je potrebno, može se pripremiti 5% rastvor glukoze, tako što se jedan deo 50% glukoze doda u devet delova vode za injekcije, odnosno Ringerovog ili fiziološkog rastvora.

Aplikuje se u sledećim dozama:

Glukoza 5% rastvor
Goveda i konji 500-2000 ml
Svinje 50-400 ml
Ovce 50-400 ml
Psi i mačke 50-400 ml

Izotonični 5% rastvori glukoze mogu se aplikovati i subkutano. Ako subkutano treba primeniti veću količinu rastvora, ukupnu količinu treba aplikovati na više mesta. Rastvor 5% glukoze ne bi trebalo aplikovati brzinom većom od 10 ml/kg/h. Rastvor glukoze ne sadrži elektrolite i ne sme se sam koristiti za nadoknadu tečnosti.

Karenca:

Nula (0) dana.

Lek se ne primenjuje kod krava i ovaca čije se mleko koristi u ishranu ljudi.

Pakovanje:

Bočica 100 ml; boca 500 ml