Gentamicin sol.

1 ml rastvora za injekciju sadrži: Gentamicin (u obliku gentamicin-sulfata) 80 mg/ml

Ciljna grupa životinja: Goveda, svinje i psi.

Categories: , , , ,

Description

Gentamicin sol.

Aktivna supstanca:

1 ml rastvora za injekciju sadrži:

Gentamicin (u obliku gentamicin-sulfata) 80 mg/ml

Indikacije:

Terapija bakterijskih infekcija izazvanih mikroorganizmima osetljivim na gentamicin, nakon uradjenog antibiograma: infekcija gastrointestinalnog, respiratornog i urogenitalnog trakta, infekcija kože i mekih tkiva.

Doziranje i način pripreme

Za intramuskularnu upotrebu. Lek se daje i.m. dva puta dnevno, na 12 časova (jutro i veče) u dozi od 2 mg gentamicina na 1 kg telesne mase za sve životinje (odnosno 4 mg gentamicina na kg telesne mase na dan).

Za velike životinje (goveda i svinje) 2,5 ml/100 kg t.m., odnosno 1 ml na 40 kg telesne mase svakih 12 časova.

Za pse prvog danja lečenja 0,5 ml/10 kg telesne mase dva puta dnevno, a ostalih dana lečenja 0,25 ml na 10 kg telesne mase jedanput dnevno.

Na jedno injekciono mesto ne davati količinu leka veću od 20 ml za velike životinje i 10 ml za male životinje.

Lečenje traje 3 – 5 dana.

Karenca:

Zbog аkumulасijе gеntаmiсinа u jetri, bubrezima i nа mestu aplikaсiје, mora se izbegavati роnоvlјепi trеtmаn gепtаmiсinоm tokom trајаnја karence.

Meso i iznutrice goveda: 192 dana

Meso i iznutrice svinja: 146 dаnа

Mleko goveda: 8 dana.

Pakovanje:

Bočica 100 ml