Flumekvin

1g oralnog praška sadrži: Flumekvin 100 mg

Ciljna grupa životinja: Telad, jagnjad, svinje, živina (pilići) i ribe.

Description

Flumekvin

Ciljna grupa životinja: Telad, jagnjad, svinje, živina (pilići) i ribe.

Aktivna supstanca:

1g oralnog praška sadrži:

Flumekvin 100 mg

Indikacije:

Telad, jagnjad i svinje – lečenje bakterijskih infekcija digestivnog, respiratornog (salmoneloza, kolibaciloza i pastereloza) i infekcija urogenitalnog trakta uzrokovano mikroorganizmima osetjivim na flumekvin.

Živina (pilići) – lečenje bakterijskih infekcija digestivnog, respiratornog (salmoneloza, kolibaciloza i pastereloza) i infekcija urogenitalnog trakta uzrokovano mikroorganizmima osetjivim na flumekvin.

Ribe – lečenje septikemija (furunkuloza, jersinioza, vibrioza), hroničnih i sekundarnih infekcija uzrokovanih bakterijama osetljivim na flumekvin

Doziranje i način pripreme

Lek se primenjuje dodavanjem u hranu ili dodavanjem u vodu za piće/mleko.

Telad i jagnjad:

  • 1,8 – 2,2 g/15 kg tel. mase (ekv. 12 – 15 mg flumekvina/kg t.m./dan).
  • Prvu polovinu doze dati ujutru, a drugu posle 12 časova, uveče. Lečenje traje 5 dana.

Svinje:

  • 1,5 – 2,0 g/10 kg tel. mase (ekv. 15 – 20 mg/kg aktivne supstance/dan).
  • Prvu polovinu doze dati ujutru, a drugu posle 12 časova, uveče. Lečenje traje 3 – 5 dana.

Živina:

  • Preporučena doza flumekvina je 12 mg/kg t.m./dan, tokom 3-5 dana.

Ribe:

  • Preporučena doza flumekvina je 12-20 mg/kg t.m./dan, tokom 5 dana odnosno 12 – 20 g/100 kg ribe.

Gornja preporučena doza je indikovana kod hroničnih slučajeva. Starijim kategorijama ukupna dnevna količina leka se deli na 3 obroka (daje se u razmaku od 4 – 6 časova), dok za mlađ svi dnevni obroci treba da sadrže lek. Lečenje traje 5 dana, a u slučajevima hronične infekcije i pri nižim temperaturama vode može trajati i duže.

Karenca:

Meso živine – 3 dana.

Meso svinja (prasadi), teladi i jagnjadi – 6 dana.

Meso riba – 80oD (stepen dana). Karenca izražena u danima zavisi od temperature vode. Pri temperaturi vode od 5oC iznosi 16 dana, dok pri temperaturi od 20oC iznosi svega 4 dana od poslednje primene leka.

Lek se ne koristi kod nosilja konzumnih jaja, niti 4 nedelje pre pronošenja.

Pakovanje:

Kesa 100 g; kesa 1 kg.