Enrocin S 10%

Goveda, ovce, koze, svinje, psi i mačke.

Categories: , , ,

Description

Aktivna supstanca:

1 ml rastvora za injekciju sadrži:

Enrofloksacin 50 mg

Indikacije:

Goveda:

 • Lečenje infekcija respiratornog trakta koje prouzrokuju bakterije osetljive na enrofloksacin: Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica i Mycoplasma spp.
 • Lečenje teškog akutnog mastitisa, infekcija digestivnog sistema i septikemije prouzrokovanih bakterijom Escherichia coli osetljivom na enrofloksacin.
 • Lečenje akutnog mikoplazmatskog artritisa prouzrokovanog sa sojevima Mycoplasma bovis osetljivim na enrofloksacin, kod goveda ne starijih od 2 godine.

Ovce:

 • Lečenje infekcija digestivnog trakta i septikemije prouzorkovanih sa Escherichia coli.
 • Lečenje mastititsa prouzrokovanih sa Staphylococcus aureus i Escherichia coli.

Koze:

 • Lečenje infekcija respiratornog trakta koje prouzrokuju bakterije osetljive na enrofloksacin: Pasteurella multocida i Mannheimia haemolytica.
 • Lečenje infekcija digestivnog trakta i septikemije prouzrokovanih sa Escherichia coli.
 • Lečenje mastititsa prouzrokovanih sa Staphylococcus aureus i Escherichia coli.

Svinje:

 • Lečenje infekcija respiratornog trakta koje prouzrokuju bakterije osetljive na enrofloksacin: Pasteurella multicoda, Mycoplasma spp. i Actinobacillus pleuropneumoniae.
 • Lečenje infekcija urinarnog i digestivnog trakta prouzrokovane sa Escherichia coli osetljivom na enrofloksacin.
 • Lečenje MMA sindroma (metritis, mastitis, agalakcija) prouzrokovanog sa Escherichia coli i Klebsiella spp.
 • Lečenje septikemije prouzrokovane sa Escherichia coli osetljivom na enrofloksacin.

Psi:

 • Lečenje infekcija digestivnog, respiratornog i urinarnog sistema (uključujući prostatitis, adjuvantnu antibiotsku terapiju piometre), infekcija kože i otitis externa/media, prouzrokovanih bakterijskim sojevima osetljivim na enrofloksacin: Staphylococcus spp., Escherichia coli, Pasteurella spp., Klebsiella spp., Bordetella spp., Pseudomonoas spp. i Proteus spp.

Mačke:

 • Lečenje infekcija digestivnog, respiratornog i urinarnog sistema (kao adjuvantna antibiotska terapija piometre), infekcija kože i rana, prouzrokovanih bakterijskim sojevima osetljivim na enrofloksacin: Staphylococcus spp., Escherichia coli, Pasteurella spp., Klebsiella spp., Bordetella spp., Pseudomonoas spp. i Proteus spp.

Doziranje i način pripreme

Za subkutanu ili intramuskularnu primenu. Ponovne injekcije treba aplikovati na različitim mestima. Da bi se lek pravilno dozirao i sprečilo subdoziranje, treba što tačnije odrediti telesnu masu životinje.

Goveda:

 • 5 mg enrofloksacina/kg TM, što odgovara 1mL leka/10 kg TM, jednom dnevno tokom 3-5 dana. Lek treba aplikovati subkutano. Na jednom subkutanom mestu primene ne treba davati više od 10 mL. U slučaju da potrebna količina leka prelazi 10 mL kod teladi i goveda, potrebno je lek aplikovati na više mesta.

Ovce i koze:

 • 5 mg enrofloksacina/kg TM, što odgovara 1 mL leka/10 kg TM, jednom dnevno subkutanom injekcijom tokom 3 dana. Na jednom subkutanom mestu primene ne treba davati više od 6 ml.

Svinje:

 • 2.5 mg enrofloksacina/kg TM, što odgovara 0.5 mL leka/10 kg TM, jednom dnevno intramuskularnom injekcijom tokom 3 dana.
 • Infekcije digestivnog trakta ili septikemije prouzorkovane sa Escherichia coli: 5 mg enrofloksacina/kg TM, što odgovara 1 mL leka/10 kg TM, intramuskularno jednom dnevno tokom 3 dana.
 • Kod svinja, injekcije treba aplikovati u vrat, u bazu uha.
 • Na jednom intramuskularnom mestu primene ne treba davati više od 3 mL leka.

Psi i mačke:

 • 5 mg enrofloksacina/kg TM što odgovara 1 ml leka na 10 kg TM jednom dnevno, subkutanom injekcijom, u trajanju do 5 dana.

Karenca:

Goveda:

 • Meso i jestiva tkiva – 14 dana
 • Mleko – 7 dana

Svinje:

 • Meso i jestiva tkiva – 13 dana

Ovce i koze:

 • Meso i jestiva tkiva – 14 dana
 • Mleko: Lek se ne koristi kod ovaca i koza u laktaciji čije je mleko namenjeno za ishranu ljudi.

Pakovanje:

Bočica 100 ml