Enrocin P

Svinje, telad, brojleri i ćurke u tovu.

Categories: , , ,

Description

Aktivna supstanca:

1 g oralnog praška sadrži:

Enrofloksacin 50 mg

Indikacije:

Svinje:

Lečenje oboljenja respiratornog i gastrointestinalnog sistema prouzrokovanih bakterijama i mikoplazmama osetljivim na enrofloksacin (pastereloza, mikoplazmoza, bakterijska bronhopneumonija, kolibaciloza, koliseptikemija, salmoneloza) i multifaktorijalnih bolesti (atrofični rinitis, ezootska pneumonija, MMA sindrom).

Telad

Lečenje oboljenja respiratornog i gastrointestinalnog sistema prouzrokovanih bakterijama i mikoplazmama osetljivim na enrofloksacin (pastereloza, bakterijska bronhopneumonija, mikoplazmoza, kolibaciloza) gde kliničko iskustvo i, uvek kada je to moguće, test osetljivosti potvrđuju da je enrofloksacin lek izbora.

Brojleri i ćurke u tovu:

Lеčеnје infekcija izazvanih sledećim bakterijama osetljivim nа enrofloksacin:

Рilići:

 • Mycoplasma gallisepticum
 • Mycoplasma synoviae
 • Avibacterium paragallinarum
 • Pasteurella multocida
 • Escherichia coli

Ćurići:

 • Mycoplasma gallisepticum
 • Mycoplasma synoviae
 • Pasteurella multocida
 • Escherichia coli

Enrofloksacin treba koristiti u slučajevima kada kliničko iskustvo i, uvek kada je to moguće, test osetljivosti potvrđuju da je enrofloksacin lek izbora.

Doziranje i način pripreme

Lek se daje umešan u hranu. Preporučena doza enrofloksacina za svinje i telad je 2,5 – 5 mg/kg t.m. dnevno, odnosno za živinu i ćurke 10 mg/kg t.m. dnevno. Terapija se primenjuje tokom 3 do 5 dana.

 • Svinje: 2,5 – 5 mg/kg t.m. dnevno (5-10 g leka Enrocin® P na 100 kg t.m.), tokom 3 do 5 dana. Kod salmoneloze i teških infekcija sa komplikacijama preporučuje se primena doze od 5 mg/kg t.m./dan, tokom 5 dana.
 • Telad: 2,5 – 5 mg/kg t.m. dnevno (5-10 g leka Enrocin® P na 100 kg t.m.), tokom 3 do 5 dana. Kod salmoneloze i respiratornih infekcija sa komplikacijama preporučuje se primena doze od 5 mg/kg t.m./dan, tokom 5 dana
 • Živina i ćurke: 10 mg/kg t.m., tokom 3 – 5 dana; 5 dana u slučaju mešanih infekcija i hroničnog toka bolesti.

Umešavanje leka u hranu za živinu je potrebno preračunati u odnosu na propisanu dozu enrofloksacina (10 mg/kg t.m./dan), odnosno leka Enrocin® P (0,2 g/kg t.m./dan):

Broj ptica x prosečna t.m. u kg x 0,2 = ukupna potrebna količina leka Enrocin® P (g)/dan

Karenca:

 • Telad (meso i jestiva tkiva): 11 dana
 • Svinje (meso i jestiva tkiva): 10 dana
 • Pilići (meso i jestiva tkiva): 7 dana
 • Ćurići (meso i jestiva tkiva): 13 dana

Lek se ne primenjuje kod nosilja konzumnih jaja.Мlаdim kokama, (koje služe za zаmеnu starih koka nosilja ро zаvršеtku eksploatacije) lek se mоžе davati do 14 dana рrе pronošenja

Pakovanje:

Kesica 100 g